Reizigers moeten behoorlijk over routewijzigingen worden geïnformeerd; klacht gegrond; geen schadevergoeding.

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49787

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de wijze waarop de consument is geïnformeerd over een routewijziging/omleiding.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument nam op 14 september 2010 bus 136 van halte Horst te Kaatsheuvel naar halte Kerkstraat te Loon op Zand. De bus stopte echter alléén bij de halte Loon op Zand busstation en sloeg de halte Kerkstraat over. De bus reed vervolgens door naar Tilburg, vanwaar de consument een andere bus terug moest nemen naar Loon op Zand.   Deze routewijziging was niet op de haltes noch in de bus aangekondigd en evenmin werd de routewijziging door de buschauffeur meegedeeld. De chauffeur heeft ook niet gewezen op de mogelijkheid de halte Kerkstraat te bereiken met bus 205.   De consument wil een schadevergoeding voor de door hem opgelopen vertraging.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De reiziger wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over omleidingen en routewijzigingen. Het meest actuele overzicht is te vinden op de site. Bij lang tevoren door de gemeente aangekondigde belemmeringen worden tevens haltepalen afgedekt en via de bus, lokale media en haltepalen mededeling gedaan om de reiziger te informeren. Het komt echter voor dat belemmeringen niet worden aangekondigd of zo kort tevoren dat de reizigers niet afdoende kunnen worden geïnformeerd. Hier had de chauffeur wellicht de omleiding kunnen omroepen.   De ondernemer was eerst in oktober 2011 op de hoogte van deze klacht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Reizigers moeten behoorlijk over routewijzigingen worden geïnformeerd. Zoals ter zitting is gebleken was daarover tussen partijen geen verschil van mening te bespeuren. In het voorliggende geval is dat echter misgegaan. Er zou slechts op de site van de ondernemer of de openbaarvervoersite mededeling zijn gedaan.   Onduidelijk is gebleven of de bewuste routewijziging c.q. omleiding voldoende ruim tevoren aan de ondernemer bekend was om de reiziger adequaat in te lichten. Vast staat wel dat de ondernemer geen gebruik heeft gemaakt van het informatiekanaal in de persoon van de buschauffeur. Deze had op de route de reiziger moeten informeren en had daar des nodig van de zijde van de ondernemer instructies over moeten ontvangen.   Nu dat kennelijk niet is gebeurd, is dat de ondernemer te verwijten.   Het voorgaande leidt er toe dat de commissie de klacht om die reden gegrond zal verklaren. Nu van enige substantiële schade aan de zijde van de consument wegens de vertraging niet is gebleken, zal echter geen schadevergoeding worden toegekend.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   Verstaat dat de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument zal vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 25 november 2011.