Retourzending komt voor risico en rekening van de consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Overig    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 183817/187326

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een laptop gekocht bij de ondernemer en deze vervolgens retour gestuurd. Het pakket is niet aangekomen bij de ondernemer en de consument verwijt het de ondernemer dat hij geen onderzoek heeft ingesteld naar het vermiste pakket. De ondernemer geeft aan dat de consument geen bewijs heeft overgelegd van de retourzending, waardoor er niet is aangetoond dat het product daadwerkelijk is teruggezonden. De commissie oordeelt dat het risico voor de retourzending voor rekening van de consument komt. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit de overeenkomst van 23 juni 2022 betreffende de koop op afstand door de consument (via de webshop) van de ondernemer met betrekking tot een laptop (Apple Macbook Pro 13.3) voor de prijs van € 1.849,–.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 30 juni 2022 stuurde de consument zijn product retour. Dit heeft de consument gedaan door precies de procedure van de ondernemer op te volgen. Tot zijn verbazing ziet de consument na een week dat er nog geen bericht binnen is van de ondernemer, waarop hij heeft gebeld. De ondernemer geeft aan dat de consument zich geen zorgen hoeft te maken en dit hoe dan ook op te lossen. De ondernemer zou dit onderzoeken. De consument heeft nog een keer gebeld met de ondernemer en krijgt als reactie: Oh wat raar, we sturen het nog een keer door en uiterlijk na 48 uur hoort u meer van ons. Ze zeiden dat ze moeten wachten op een reactie van PostNL. Weer een week geen gehoor. Dus heeft de consument maar een klacht ingediend bij PostNL. PostNL belt de consument op en zegt dat de ondernemer nog geen melding heeft gedaan. De ondernemer neemt de klacht van de consument niet serieus en liegt dus blijkbaar ook. PostNL geeft duidelijk aan dat de ondernemer dit moet oplossen.
De consument heeft precies het pakket opgestuurd zoals zij dat aangeven in de mail. De ondernemer moet uitzoeken waar het pakket is kwijtgeraakt en dit oplossen.

In reactie op het verweer van de ondernemer heeft de consument nog het volgende naar voren gebracht.
Met het verweer van de ondernemer is de consument het niet eens. Ze proberen van alles te bedenken. Het lijkt niet raar dat je een pakket pas in de avond op kan halen. En dat de consument hem niet in zijn woonplaats retour heeft gedaan moet toch niet uitmaken. De consument heeft zoals de ondernemer gevraagd heeft het pakket retour gedaan. PostNL geeft zelf aan dat de ondernemer aansprakelijk is. Tevens geven ze aan dat bij een antwoordnummer er geen individuele scan gedaan wordt. De consument had het nooit gedaan als hij had geweten dat het bij de post zo fout kan gaan. En dat de consument hiervoor aangekeken wordt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument bestelt op 23 juni 2022 een Apple Macbook Pro 13.3 (2022) ter waarde van € 1.849,– bij de ondernemer. Het product wordt op 24 juni 2022 – na een mislukte poging tot levering aan huis om 14:16 uur – geleverd bij een PostNL-afhaalpunt om 16:10 uur. De consument haalt het product vervolgens dezelfde dag om 19:08 uur op bij het afhaalpunt. Het gewicht van het pakket ten tijde van de aflevering is 3,1 kilogram. Op 24 juni 2022 om 20:16 uur maakt de consument een retourlabel aan via de website van de ondernemer. De ondernemer stuurt verzendinstructies naar de consument. Op donderdag 30 juni 2022 om 14:12 uur wordt het verzendlabel van het pakket gescand in een onbemande Scan & go locatie van PostNL in Ouderkerk aan de Amstel bij een afgelegen Esso-benzinestation. Hierbij verdient opmerking dat er in de woonplaats van de consument nog twee op loopafstand gelegen (bemande) PostNL-pakketpunten zijn met ruime openingstijden, waarvan de consument kennelijk geen gebruik wenste te maken.

De consument heeft het product besteld bij de ondernemer. Dit product is afgeleverd en de consument heeft het product ontvangen. Krachtens artikel 7:10 BW is het risico voor de consument vanaf aflevering/ontvangst van het product. De consument heeft gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht.
De consument stelt het product met gebruikmaking van het met de zending meegestuurde retouretiket naar de ondernemer te hebben teruggestuurd. De consument heeft in deze procedure echter nimmer een verzendbewijs overgelegd waarbij het gewicht van de retourzending zichtbaar is. De huidige track & trace gegevens zijn onvoldoende om aan te tonen dat de consument het product daadwerkelijk heeft teruggezonden. Voorts is van belang dat de track & trace gegevens normaliter bij aankomst in het sorteercentrum de status ‘Zending is gesorteerd’ krijgen. Dit is niet het geval bij deze retourzending. Dit toont aan dat het pakket nooit is aangekomen in het sorteercentrum. De ondernemer heeft het pakket dan ook nimmer ontvangen. Dit wordt ook onderschreven door de e-mail van PostNL.

Op grond van de wet is evident dat het risico voor de retourzending voor rekening en risico van de consument komt. Krachtens artikel 6:230s BW is het aan een consument om te zorgen voor terugzending van een artikel bij herroeping van een koopovereenkomst. De consument is daarmee ook de opdrachtgever van de vervoerder. Dat een verkoper het terugzenden gemakkelijk maakt door een voorgedrukt retouretiket ter beschikking te stellen, maakt dat niet anders. Een dergelijke door de ondernemer geboden service kan niet worden gezien als het aanvaarden van het risico van verzending.
Krachtens artikel 6:230r lid 4 BW kan de consument de ondernemer pas aanspreken tot terugbetaling van het door hem betaalde bedrag nadat de ondernemer het product terug heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden. Het is dus aan de consument om aan te tonen dat het product aan de ondernemer is teruggezonden. In dat verband is niet voldoende dat de consument aantoont de zaak te hebben verzonden. De consument moet ook kunnen aantonen dat de zaak daadwerkelijk door de ondernemer is ontvangen. Nu het bewijs van ontvangst door de ondernemer ontbreekt, kan niet worden vastgesteld dat de consument aan diens verplichting heeft voldaan om de zaak aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer kan dan ook niet worden gehouden over te gaan tot uitbetaling van het aankoopbedrag aan de consument.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft een laptop besteld bij de ondernemer, deze is afgeleverd en de consument heeft de laptop ontvangen. Vanaf de aflevering/ontvangst was de zaak voor risico van de consument. Kennelijk heeft de consument gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht, dus het recht om de koop op afstand te ontbinden.

Op grond van het bepaalde in artikel 6:230s van het Burgerlijk Wetboek is het aan een consument om te zorgen voor terugzending van een artikel bij herroeping van een koopovereenkomst. De consument is daarmee ook de opdrachtgever van de vervoerder. Het risico voor de retourzending komt dus voor rekening van de consument. De consument kan de ondernemer pas aanspreken tot terugbetaling van het door hem betaalde bedrag nadat de ondernemer de laptop terug heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de laptop heeft teruggezonden.

De printscreens van de vervoerder die de consument in deze procedure heeft ingediend zijn naar het oordeel van de commissie niet voldoende om aan te tonen dat de consument de laptop heeft teruggezonden. De ondernemer heeft de laptop niet ontvangen en is dan ook niet gehouden het aankoopbedrag aan de consument terug te betalen.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van Dam van Isselt, voorzitter, de heer W.H.X. Amian, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 9 december 2022.