Retourzending pakket langer dan nodig; consument heeft verzuimd afzenderadres op het pakket te vermelden; voor rekening en risico consument

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - algemeen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63582

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een postzending.   De consument heeft in juli 2011 de klacht voorgelegd aan PostNL.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft begin juli 2011 een pakket aangetekend naar [het buitenland] verzonden. Toen het pakket aan de geadresseerde ter aflevering werd aangeboden, was die niet instaat het pakket in ontvangst te nemen. Het pakket is vervolgens medio juli 2011 naar Nederland geretourneerd. De afzender heeft haar eigen adres niet op het pakket gezet. Zodoende zou de zending automatisch naar [plaats] gezonden worden. Vanaf dag 1 was het niet mogelijk om via de barcode het traject van het pakket te volgen. De consument heeft drie maanden moeten wachten voordat zij van PostNL het bericht kreeg dat het pakket was vermist. De consument heeft inzake het pakket ook nog met een medewerker van PostNL getelefoneerd. Uiteindelijk heeft PostNL het pakket met een deel van de inhoud teruggevonden en aan de consument geretourneerd. Op het moment van verzenden bevond zich in het pakket onder andere een armband en geld. Die armband en het geld bevonden zich, bij retournering van het pakket aan de consument, niet meer in het pakket.   De consument verlangt vergoeding van de waarde van de armband.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   Het vermiste pakket bleek bij navraag naar aanleiding van het geschil te zijn opgeslagen bij de landelijke afdeling van PostNL voor onbestelbare postzendingen. Dat de zending niet eerder aan de consument retour kon worden gezonden, is te wijten aan het feit dat de consument heeft verzuimd haar afzenderadres op het pakket te vermelden.   De consument mist nog een armband die onderdeel vormde van de inhoud van het pakket dat zij naar [het buitenland] heeft gezonden. De aansprakelijkheid van PostNL voor schade die voortvloeit uit behandeling van poststukken is vastgelegd in artikel 29 van de Postwet 2009 en nader uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden (hierna: AV) voor de universele Postdienst van PostNL. Op grond van de van toepassing zijnde AV is PostNL niet aansprakelijk voor de schade.   Ter zitting heeft PostNL verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op de landelijke afdeling onbestelbare zendingen is het pakket opengemaakt om aan de hand van de inhoud de juiste afzender te kunnen identificeren. Het pakket is niet met de aanvullende dienst “verzekerservice” verzonden. Overeenkomstig de AV is PostNL niet aansprakelijk voor de schade.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de consument een pakket naar [het buitenland] heeft verzonden en dat het pakket via de landelijke afdeling onbestelbare zendingen van PostNL aan de consument is geretourneerd. Dat het pakket (kennelijk) lange tijd op de afdeling opgeslagen is geweest en ter vaststelling van de juiste afzender is geopend, is een omstandigheid die voor rekening en risico van de consument moet komen. Immers, zij heeft verzuimd het adres van de afzender op het pakket te noteren. De consument betwist niet dat op de tussen haar en PostNL gesloten overeenkomst met betrekking tot de verzending van het pakket, de AV van Post NL van toepassing zijn. Niet is gesteld of anderszins gebleken dat het pakket “aangetekend” of met “verzekerservice” is verzonden. Daarom is de commissie van oordeel dat PostNL op grond van artikel 9.1 en verder van de AV niet aansprakelijk is voor de door de consument gestelde schade.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat hetgeen de consument vordert zal worden afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 28 maart 2012.