Routewijziging/omleiding was onvoldoende bekend bij ondernemer; in dit geval niet aan ondernemer te verwijten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56227

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de wijze waarop de consument is geïnformeerd over een routewijziging/omleiding.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument nam op 21 februari 2011 bus 137 van Drunen naar Tilburg, althans was de consument dat van plan. Hij begaf zich naar de vertrekhalte Joost van den Vondellaan, alwaar de bus volgens de dienstregeling om 10 20 uur zou vertrekken. De bus vertrok echter niet en kwam zelfs in het geheel niet opdagen. Op de halte was geen omleiding aangegeven, waaruit zou kunnen blijken dat de bus de halte niet zou aan doen. Naar aanleiding van de klacht werd zijdens de ondernemer telefonisch meegedeeld dat de bus een andere route had gevolgd; schadevergoeding was niet aan de orde. De consument wil vergoeding van zijn schade wegens de door hem opgelopen vertraging.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De reiziger wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over omleidingen en routewijzigingen. Het meest actuele overzicht is te vinden op de site. Bij lang tevoren door de gemeente aangekondigde belemmeringen worden tevens haltepalen afgedekt en via de bus, lokale media en haltepalen mededeling gedaan om de reiziger te informeren. Het komt echter voor dat belemmeringen niet worden aangekondigd of zo kort tevoren dat de reizigers niet afdoende kunnen worden geïnformeerd. De routewijziging was hier te laat aan de ondernemer gemeld, zoals ook aan de consument is meegedeeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Reizigers moeten behoorlijk over routewijzigingen te worden geïnformeerd. Zoals ter zitting is gebleken was daarover tussen partijen geen verschil van mening te bespeuren. In het voorliggende geval is dat echter misgegaan.   De bewuste omleiding was hier onvoldoende ruim tevoren aan de ondernemer bekend, althans heeft de ondernemer dat onweersproken meegedeeld, zodat er geen mogelijkheid was om de reiziger adequaat in te lichten, zelfs niet door middel van een bericht op de haltepaal.   De commissie is op grond van het voorgaande van oordeel dat de consument weliswaar kennelijk veel ongemak heeft ondervonden van de routewijziging, maar dat het gebrek aan informatie omtrent de routewijziging de ondernemer in dit geval in onvoldoende mate te verwijten is.   De klacht zal ongegrond worden verklaard.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, op 25 november 2011.