Schade na onderbreking levering; overmacht aangenomen, onderbreking van stroomlevering ligt niet in gebrek van het eigen netwerk of anderszins in de risicosfeer van de energiemaatschappij

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE10-0102

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade na onderbreking van levering.   De klager heeft de klacht op 25 maart 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld dat het bedrijf zijn schade dient te vergoeden, die is ontstaan door onderbreking van stroomlevering. Daardoor is de vorstbeveiliging van de door hem geëxploiteerde wasstraat uitgevallen. Dit heeft geleid tot bevriezing van de wasstraat, welke moest worden gerepareerd, en tot omzetverlies. De schade bedraagt € 606,– exclusief BTW.   De klager vindt dat het bedrijf zich ten onrechte beroept op overmacht. De ontvangen vergoeding van € 195,– acht de klager onvoldoende.   Standpunt van het bedrijf   Het bedrijf heeft gemotiveerd in hoofdzaak het volgende gesteld. De onderbreking van de stroomlevering is veroorzaakt door een storing in het toeleverende netwerk van [naam toeleverende netwerk]. Wat er zij van de aansprakelijkheid daarvoor, voor het bedrijf betekende dit een overmachtsituatie.   De compensatie voor onderbreking van de levering is door [naam toeleverende netwerk], via het bedrijf, aan de klager uitgekeerd.   Het bedrijf acht de klager niet-ontvankelijk in zijn klacht jegens hem dan wel acht het bedrijf de klacht ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klager heeft zich in eerste instantie gericht op [naam toeleverende netwerk] als veroorzaker van zijn schade. Hij ontvangt zijn energie echter van het bedrijf. Binnen die rechtsverhouding speelt het geschil zoals dat aan de commissie is voorgelegd zich af. De commissie acht de klager daarom wel ontvankelijk in zijn klacht jegens het bedrijf.   De commissie is van oordeel, dat het bedrijf zich – in dit geval – terecht beroept op overmacht. De onderbreking van de stroomlevering was niet gelegen in een gebrek van het eigen netwerk of anderszins gelegen in de risicosfeer van het bedrijf.   De klacht is gelet op het bovenstaande ongegrond.   Dat het bedrijf vervolgens is opgetreden als betaaladres voor de compensatie die de klager van [naam toeleverende netwerk] heeft verkregen is voor de klager begrijpelijkerwijs verwarrend. Over de eventuele aansprakelijkheid van [naam toeleverende netwerk] doet de commissie geen uitspraak omdat een en ander niet tot haar competentie behoort.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 1 maart 2011.