Schadevergoeding wegens niet opzeggen bij vorige provider

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47239

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de totstandkoming van een overeenkomst (met betrekking tot vaste telefonie).   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is telefonisch benaderd door de ondernemer. In het gesprek, dat ik heb opgevraagd en beluisterd, wordt de consument (84 jaar) overdonderd door de verkoper. Hij denkt namelijk met [zijn eigen telecombedrijf] te spreken. Punt 1: Er wordt niet duidelijk gezegd dat het een ander telecombedrijf is dan het huidige. Er wordt gezegd dat alles geregeld wordt. En er wordt niet gezegd dat hij zelf [zijn eigen telecombedrijf] moet opzeggen. Punt 2: Hij is éénmalig benaderd door de ondernemer en op deze manier kan en mag geen automatische incasso worden vastgelegd.   De consument verlangt een vergoeding van € 450,– (inclusief het door hem betaalde klachtengeld).   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Blijkens het voicelog heeft de consument ingestemd met het aanbod om via ons te gaan telefoneren. De opzegging van de vorige provider is door ons om onbekende reden niet verwerkt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat aan de consument duidelijk is toegezegd dat de opzegging bij de vorige provider geregeld zou worden. Ter zitting is gebleken dat dit niet is geschied. Deze toerekenbare tekortkoming leidt er toe dat de ondernemer in behoort te staan voor financiële gevolgen van deze tekortkoming. Daarom is de gevraagde vergoeding (waarvan de hoogte cijfermatig door de ondernemer niet is betwist) toewijsbaar.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 400,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 22 december 2010.