Scheurtjes in teakhouten tuinmeubelen inherent aan het materiaal

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 117103/129549

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft tuinmeubelen gekocht bij de ondernemer. Deze meubelen vertoonden na een paar maanden al scheuren. Ondanks meerdere reparaties blijven de scheuren terugkomen. Omdat dezelfde schade nog steeds/opnieuw in de set zit en aanbieder nu niets meer van zich laten horen, is het voorstel van de consument om het geschil op te lossen dat aanbieder de set terugneemt en het aankoopbedrag retourneert. De ondernemer stelt dat zichtbare haarscheurtjes inherent zijn aan het materiaal. Wat er op dit moment zich voordoet op de set is gebruikelijk en zal te allen tijden gebeuren bij een teakhouten product dat buiten geplaatst wordt. Uit het rapport van de deskundige blijkt dat de kwaliteit van de tuinmeubels en de stabiliteit van de houtverbindingen niet in het geding zijn. Het gaat hoofdzakelijk om een optisch effect. Gelet op het overwogene verklaart de commissie de klacht ongegrond en wordt het gevorderde afgewezen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een set teakhouten tuinmeubelen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb voor ruim € 8.100,– tuinmeubelen gekocht.

De gekochte tuinmeubelen vertonen na een paar maanden al scheuren, de meubels zijn na een lange en trage procedure door de verkoper opgehaald en gerepareerd. Bij het terugbrengen vallen er geen scheuren meer op in de houten onderdelen van de tuinset en tuintafel, echter na 2-3 weken zijn alle scheuren weer terug. De aanbieder heeft de set november 2020 opgehaald voor reparatie, de set is bij ons terug geleverd 06-04-2021. Door alle ellende die we tot nu toe met de set gehad hebben is door Ilse van der Heijden op 05-01-2021 aan ons toegezegd dat we vanaf de datum van terug levering opnieuw drie jaar garantie op de set zouden krijgen conform de CBW-voorwaarden. 2-3 weken na terug levering bleken de scheuren waarvoor de set ter reparatie teruggenomen was door aanbieder, er gewoon weer te zitten.

Ter zitting:
De ondernemer heeft het telkens over haarscheurtjes. Dat er haarscheurtjes in teakhout voor kunnen komen weet ik zelf ook wel, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om openstaande lijmverbindingen; sommige daarvan staan wel 2 mm open. Het valt erg op; ook bezoekers van ons zien dat. Ook medewerkers van de ondernemer zeiden dat zij zulke grote openstaande naden nooit zien.

De ondernemer zei dat deze meubels wel 20 jaar zouden meegaan.

Eis:
Omdat dezelfde schade nog steeds/opnieuw in de set zit en aanbieder nu niets meer van zich laten horen, is ons voorstel om het geschil op te lossen daarom dat aanbieder de set terugneemt en ons het aankoopbedrag retourneert.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij hebben set van klant in reparatie gehad tot 6 april 2021.

Klant was op voorhand geen voorstander van herstel, hebben geen vertrouwen in het materiaal.
In het teakhout kunnen haarscheurtjes komen. Dit is ook wat wij zien op de foto’s die we hebben ontvangen na reparatie van 6 april 2021. De set is in uitstekende staat teruggebracht.

Dat er weken later weer zichtbare haarscheurtjes komen is inherent aan het materiaal.
Ontbinding van de aankoop is iets wat klant al voor herstel heeft gevraagd, maar dit hebben wij meermaals afgewezen.
Wat er op dit moment zich voordoet op de set is gebruikelijk en zal en allen tijden gebeuren bij een teakhouten product wat buiten geplaatst staat.

Ter zitting:
Het onderstel is niet van staal, maar van aluminium. Voor de zaak maakt dat verder niets uit. Het gaat inderdaad om openingen tussen de latten. Deze zijn koud, eventueel met halfhoutverbindingen, gelijmd. Die lijnverbindingen zijn constructief nog geheel intact. Uit service-overwegingen hebben wij die openstaande naden opgevuld, maar eigenlijk haalt dat op termijn niets uit. Deze openstaande naden zijn het gevolg van de natuurlijke werking van hout en wijzen niet op een gebrek.

Het zou best kunnen dat is gesproken over een levensduur van 20 jaar.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De zitmeubelen en salontafel zijn opgebouwd met als basis een stalen frame. Daarin en op zijn houten delen verwerkt voor zitting en rug-ondersteuning. Het hout is Indonesisch Teak. De opbouw van het hout is d.m.v. gelamineerde delen (latten). De gelamineerde delen zijn aan elkaar verlijmd met vingerlasverbindingen en koude naden. De toegepaste houtverbindingen zijn regulier toegepaste houtconstructies.

De eettafel is opgebouwd in een houtconstructie zonder metalen frame. De poten en regels zijn massief houten poten, samengesteld uit meerdere aan elkaar verlijmde latten.

Deskundige heeft de meubels onderzocht gedeeltelijk staand onder de overkapping in de tuin en de eettafel staand in de open buitenlucht. De dag van het onderzoek was een natte regenachtige dag met een relatief hoge luchtvochtigheidsgraad van circa 96 %.

Het onderzochte tuinmeubilair heeft volgens zeggen van aanwezige ondernemer de eigenschap dat het zomer en winter (door alle seizoenen heen) buiten kan staan. Wel wordt geadviseerd om het meubilair in de periodes dat het niet wordt gebruikt af te dekken. Het (teak)hout heeft, doordat dit het hele jaar door buiten staat, ontegenzeggelijk min of meer te lijden van het Nederlandse klimaat. Nederland heeft een zeeklimaat met een groot verschil in de relatieve luchtvochtigheid gedurende de verschillende seizoenen en weersomstandigheden. Hout zal daardoor continu krimpen en uitzetten. Dat hout dit verschijnsel heeft (het werken van het hout) is een algemeen bekend verschijnsel. Zeker hout dat in de buitenlucht wordt toegepast, staat hieraan voortdurend bloot. Gelamineerd teakhout kan daardoor op en bij de verlijmde naden scheurvorming vertonen. Daardoor neemt de kwaliteit van het hout niet af. De te verwachten levensduur van de meubelen wordt hierdoor niet aangetast. Wel ontstaat er een zichtbaar (optisch/esthetisch) effect bij naden en aansluitingen in de houten constructies. Ook zal er na verloop van tijd vergrijzing van het teakhout ontstaan. Ook dit effect (door invloed van temperatuurschommelingen en invallend zonlicht) is een te verwachten esthetisch effect in dit type hout.

De door deskundige onderzochte tuinmeubelen vertonen de effecten die bij buiten gebruik te verwachten zijn in dit type meubelen.

Het eerder uitgevoerde herstel (aanpassing) om de droogscheuren te stoppen is een methode om voor een korte tijd het openstaan van de naden te maskeren. Echter na verloop van tijd zal de stoppasta verdwijnen en staan de naden in de zomer weer open en sluiten deze zich min of meer in de natte periodes van ons klimaat.

Deskundige heeft vastgesteld dat de lijmverbindingen niet los zijn gelaten. De verbindingen staan op sommige plekken aan de boven/buitenzijde van de verbinding minimaal open. Door het werken van het hout trekken de buitenzijdes van de lijmverbindingen bij krimpen van het hout als het ware iets uit elkaar. Dit doet niets aan de kwaliteit van de lijmverbindingen af.

Het aangetroffen effect in inherent aan buitengebruik van teakhouten tuinmeubelen.

De omvang van de klachten is gering.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het rapport van de deskundige blijkt dat de kwaliteit van de tuinmeubels en de stabiliteit van de houtverbindingen niet in het geding zijn. Het gaat hoofdzakelijk om een optisch effect. Dat de ondernemer het ten onrechte telkens zou hebben over ”haarscheurtjes” (terwijl daarvan strikt genomen geen sprake is) leidt er niet toe dat de meubels niet zouden voldoen.

Dat gesproken zou zijn over een te verwachten levensduur van 20 jaar zegt op zichzelf ook niet zoveel, aangezien een dergelijke opmerking niet betekent dat de klant mag verwachten dat die meubels er ook 20 jaar lang “als nieuw” uitzien.

Gelet op het vorenoverwogene is de klacht ongegrond en wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het gevorderde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. J.M. Brandenburg, voorzitter, de heer B. Keijzer, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 17 januari 2022.