Schikking ter zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Kosten / Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 171765/179510

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de uitvoering van een studieovereenkomst en verschuldigdheid van de kosten van de door de consument voortijdig beëindigde opleiding. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de uitvoering van een studieovereenkomst en verschuldigdheid van de kosten van de door de consument voortijdig beëindigde opleiding.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden.

Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.
De weergave van de standpunten van partijen is achterwege gelaten omdat partijen indachtig het door hen getroffen vergelijk daarbij geen belang meer hebben.

De consument betaalt aan de ondernemer een bedrag van € 500,–. Betaling van dit bedrag zal plaatsvinden in vier termijnen van elk € 125,–, steeds te betalen uiterlijk op de laatste dag van de maand, aanvangende uiterlijk op 31 januari 2023 en eindigende uiterlijk op 30 april 2023. Hiermee is het door de consument betaalde klachtengeld verrekend. De ondernemer zal aan de commissie behandelingskosten betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie stelt vast dat partijen ter beslechting van hun geschil alsnog ter zitting het volgende vergelijk hebben getroffen en beslist op verzoek van partijen dienovereenkomstig:

De consument betaalt aan de ondernemer een bedrag van € 500,–. Betaling van dit bedrag zal geschieden in vier termijnen van elk € 125,-, steeds te betalen uiterlijk op de laatste dag van de maand, aanvangende uiterlijk op 31 januari 2023 en aldus eindigende uiterlijk op 30 april 2023.

Verstaat dat hiermee het door de consument betaalde klachtengeld is verrekend.

De ondernemer is aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Wijst af het door de consument meer of anders verlangde.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de heer mr. J.A. Frederik, mevrouw mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 14 november 2022.