Schikking ter zitting bereikt over schade na schoonheidsbehandeling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Cosmetische ingrepen / Schikking ter zitting    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 182820/187908

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over de schade die de consument heeft geleden door een schoonheidsbehandeling (coaguleren: het weghalen van kleine, goedaardige huidoneffenheden). Daarbij is een brandwond ontstaan. Om de gevolgen voor de consument te verlichten zijn twee hersteloperaties uitgevoerd door medisch specialisten. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling overeenstemming bereikt over de wijze waarop hun geschil kan worden beëindigd. De consument ontvangt een schadevergoeding.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil gaat over de schade die de consument heeft geleden door een schoonheidsbehandeling (coaguleren). Daarbij is een brandwond ontstaan. Om de gevolgen voor de consument te verlichten zijn twee hersteloperaties uitgevoerd door medisch specialisten. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling overeenstemming bereikt over de wijze waarop hun geschil kan worden beëindigd.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt het volgende. Partijen zijn tijdens de mondelinge behandeling ter beëindiging van hun geschil overeengekomen dat de ondernemer aan de consument zal betalen: – € 1.847,95, € 775,–, € 104,30 en € 147,50 (totaal € 2.874,75) als vergoeding voor gemaakte medische kosten; – € 3.000,– als vergoeding voor overige schade (gederfde inkomsten en smartengeld) – door middel van bijschrijving op de bankrekening van de consument bij de Rabobank met nummer [rekeningnummer]- binnen een maand na verzending van het bindend advies.

De commissie kan volstaan met de vastlegging van deze afspraken. Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient binnen een maand na de datum van deze beslissing een schadevergoeding van € 5.874,75 aan de consument te betalen door middel van overboeking op haar bankrekening.

De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit mevrouw mr. H.A.M. Pinckaers, voorzitter, mevrouw A. Hofman en mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 10 februari 2023.