Schikking ter zitting dient ondernemer behandelingskosten te voldoen – 1

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63863

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft jaarafrekeningen.   De consument heeft de klacht in februari 2011 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument
  De consument stelt in hoofdzaak -voor zover nog van belang, zie hierna- het volgende.   De ondernemer heeft de consument gemeld dat een eerdere verwarring over betalingen zou zijn opgelost. Daarna is de incasso echter voortgegaan. De consument acht de betaling van een bedrag van € 902,33 niet aan de orde, zij wil dit bedrag laten crediteren.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer geeft –voor zover nu nog van belang- aan dat er misverstanden zijn geweest over betalingen. Er is een schikkingsvoorstel gedaan, dat niet is geaccepteerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.
De ondernemer vergoedt aan de consument een bedrag van € 300,– en het klachtengeld ad € 25,–. Het resterende bedrag van de vordering van de ondernemer ad € 577,23 wordt in een betalingsregeling voldaan.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing
De commissie beperkt zich ertoe de bereikte schikking zoals hiervoor beschreven aan partijen op te leggen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 13 maart 2012.