Schikking tijdens de zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Overig    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 145250/168595

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Tijdens de mondelinge behandeling van het geschil hebben de partijen alsnog overeenstemming bereikt over de manier waarop het geschil opgelost zal worden. De commissie heeft de schikking overgenomen in de uitspraak. Hierin staat dat de ondernemer de consument een bewijs omtrent de kosten voor het examen zal sturen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil heeft betrekking op het examen bij de ondernemer, dat de consument niet heeft afgelegd. De (voormalige) werkgever van de consument heeft in 2019 de kosten van het examen voldaan.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

De ondernemer stuurt aan de consument het bewijs dat de ondernemer de kosten voor het examen aan de voormalige werkgever van de consument ([naam werkgever]) heeft gecrediteerd door middel van een creditnota.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer stuurt aan de consument het bewijs dat de ondernemer de kosten voor het examen aan de voormalige werkgever van de consument heeft gecrediteerd door middel van een creditnota.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van Dam van Isselt, voorzitter, de heer mr. J.A. Frederik, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 24 juni 2022.