Sollicitatiefraude

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Fraude    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 230211/236441

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over sollicitatie fraude. De consument heeft via Indeed gesolliciteerd op een vacature als backoffice medewerker voor KPN (fraudeur/derde). Hiervoor zou de consument nog werkmaterialen ontvangen. De fraudeur heeft een abonnement afgesloten met de ondernemer onder de naam van de consument. De consument heeft de telefoon thuis ontvangen. De consument heeft vervolgens contact opgenomen met de derde, die heeft verzocht de telefoon naar een ander adres toe te sturen. Hierna is de consument erachter gekomen dat ze te maken heeft met sollicitatiefraude. De ondernemer stelt dat ze niet kon weten dat een derde persoonsgegevens van de consument vals heeft gebruikt voor het afsluiten van de overeenkomst. De commissie is van oordeel dat de ondernemer een extra controlehandeling had moeten uitvoeren, aangezien de consument al een abonnement had lopen bij de ondernemer. De klacht is gegrond verklaard.

De uitspraak 

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft toestelkosten.
De consument heeft een bedrag van € 498,00 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

“Beste heer/mevrouw,
Destijds was ik op zoek naar een baantje via Indeed. Toen heb ik gesolliciteerd op een vacature voor
‘backoffice medewerker’ voor het bedrijf KPN. Toen ben ik teruggebeld en werd mij na een goed gesprek
verteld dat ik was aangenomen. Ik moest nog een werktelefoon en werklaptop ontvangen voordat ik kon
beginnen. Toen is er een telefoon naar mijn huis gestuurd en kreeg ik te horen dat het de verkeerde toestel
was, in mijn contract die ik per mail bevestigd kreeg stond er namelijk dat ik een Samsung S23 zou moeten

hebben ontvangen en dit was een ander toestel. Dus met een mooi verhaaltje heb ik het toestel
teruggestuurd met hun QR-code en was het toestel dus in de handen van de fraudeur. Ik heb verder geen
bevestiging of dergelijk ontvangen, want ze hebben een ander e-mailadres gebruikt. Het zou namelijk zo
moeten zijn dat de KPN het abonnement op hun naam zou moeten hebben staan. Zo ben ik dus slachtoffer
geworden van fraude en ben ik daar pas achter gekomen na het terugsturen van het toestel. Ik heb
aangifte gedaan en mijn verhaal bij Tele2, maar zij houden verder nergens rekening mee. Terwijl ik contact
heb gehad met het CMI Identiteitsfraude en de werknemer aangaf dat hij niet eerder bekend was dat er bij
een soortgelijke situatie de kosten niet kwijtgescholden werden. Ik hoop dat het verhaal een beetje zo
duidelijk is.”

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.
Weliswaar is de consument slachtoffer geworden van sollicitatiefraude, maar dit kan niet aan de
ondernemer verweten worden. Op het moment van het sluiten van de overeenkomst bestond geen enkele
reden om aan te nemen of te kunnen constateren dat de consument op enigerlei wijze niet de wil had om
de overeenkomst met de ondernemer aan te gaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Ter zitting is de gang van zaken uitgebreid besproken. Daarbij is ook aan de orde gekomen dat de
ondernemer wekelijks vijf à tien keer te maken heeft met sollicitatiefraude. Ook is gebleken dat de
consument, een student, al een abonnement met toestel financiering had lopen bij de ondernemer.
Deze omstandigheid had de ondernemer naar het oordeel van de commissie moeten nopen tot extra en
bijzondere waakzaamheid. Ter zitting heeft de consument er ook op gewezen dat bij het afsluiten van een
contract in de winkel veel grondiger wordt gecontroleerd. Dat bij het digitaal afsluiten van een
overeenkomst minder gelegenheid is voor een goede persoonscontrole, ligt in de risicosfeer van de
ondernemer. Onder de gegeven omstandigheden is de consument naar het oordeel van de commissie niet
gehouden de toestel kosten aan de ondernemer te betalen.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument is met betrekking tot het een geschil zijnde toestel niets aan de ondernemer verschuldigd.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,00
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag van € 498 wordt aan de consument gerestitueerd.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, bestaande uit mr. D.J. Buijs,
voorzitter, drs. H.W. Vrolijk en mr. A. Dantuma, leden, op 21 februari 2024