Staat meter op wal verantwoordelijkheid consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Woonvormen van bijzondere aard    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47715

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het ontbreken van een verzegeling.   De consument heeft de klacht op 11 mei 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de consument aansprakelijk gesteld voor het ontbreken van de verzegeling van de elektriciteitsmeter. Deze is geplaatst in een zgn. walkast bij een woonboot. De ondernemer beticht de consument van fraude en wil alle kosten verhalen. De consument ontkent elke betrokkenheid bij de verbreking van het zegel. Hij is recent op het adres gevestigd; hij vermoedt dat de onregelmatigheden met het zegel zijn veroorzaakt in de periode voor zijn bewoning dan wel door derden. De walkast is sinds jaar en dag beperkt afgesloten en daarmee gemakkelijk toegankelijk voor een ieder.   De consument verlangt: creditering van de factuur rond fraude, de daarbij ontstane aanmaningskosten en het plaatsen van een afsluitbare kast door de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt – uitgebreid gemotiveerd – in hoofdzaak als volgt.   Er heeft geen beschuldiging van fraude plaatsgevonden; voor zover de (standaard) brief anders mocht lijken te suggereren betreurt de ondernemer dat. Er is slechts een vergoeding gevorderd op basis van de aansprakelijkheid van de consument voor de meter, die bleek te zijn gemanipuleerd. Consument zou er goed aan hebben gedaan een en ander te melden bij de meteropname bij inhuizing.   De consument is, zelfs in de bijzondere situatie dat de meter zich bevindt in een voor derden toegankelijke ruimte, verantwoordelijk voor de staat van de meter.   De ondernemer acht de klacht ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De algemene voorwaarden die hier van toepassing zijn leggen de verantwoordelijkheid voor de integriteit van de meter bij de afnemer. Dat is niet principieel anders als zich – zoals hier – een bijzonder plaatsing van de meter voordoet, vergelijkbaar met de hal van een flatgebouw of een woonwagenkamp, waarbij meters zich in een voor meer personen toegankelijke ruimte bevinden.   Niet gesteld of aannemelijk is geworden dat de consument tijdig de ondernemer van de verbroken verzegeling op de hoogte heeft gesteld, bijvoorbeeld ten tijde van de inhuizing; de gevolgen daarvan blijven dan ook voor de rekening van de consument.   De klacht is daarmee ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 26 mei 2011.