Te laat op Schiphol valt niet aan ondernemer te verwijten.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Aansprakelijkheid ondernemer    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107866

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft taxivervoer naar Schiphol.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Onderweg naar Schiphol kwamen we in een file terecht. Ik had de chauffeur nog gewezen op een bord langs de weg waarop zou zijn aangegeven dat de A9 afgesloten was in verband met een ongeval, maar de chauffeur heeft niet een afslag genomen. De taxi had geen navigatie en ook de radio stond niet aan met het oog op file-informatie. Pas nadat we een uur stil stonden is de chauffeur gaan informeren wat er aan de hand was. De linker rijbaan was wel in beweging, maar de chauffeur weigerde naar de linker baan te gaan. We hebben onze vlucht gemist, extra kosten gemaakt en een vakantiedag gemist. Ik verlang een vergoeding van in totaal € 485,50.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Dat de consument te laat op Schiphol arriveerde, is een gevolg van overmacht. Volgens de chauffeur heeft de consument hem niet opmerkzaam gemaakt op een bord aan de kant van de weg waaruit afgeleid moest worden dat doorgaand verkeer op de A9 in het geheel niet mogelijk was. Op het moment dat de chauffeur van de A9 wilde afslaan naar Schiphol te gaan, stond het verkeer vast. Anders dan de consument stelt was het niet mogelijk op de linker rijstrook door te rijden. Bovendien is het voor een bus heel lastig om te ritsen. Als de chauffeur over de vluchtstrook was gaan rijden, zou hij zijn chauffeurskaart kwijt te raken.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat niet aan de ondernemer kan worden toegerekend dat de consument te laat op Schiphol is gearriveerd om zijn vliegtuig nog te kunnen halen. Anders dan de consument heeft betoogd, legt de overeenkomst geen resultaatsverbintenis aan de ondernemer op maar veeleer een inspanningsverbintenis. Het is niet zo dat navigatie in taxi’s verplicht is. Wel is een boordcomputer verplicht, maar die was aanwezig. Ter zitting is niet duidelijk geworden wat de informatie is geweest op het bord aan de kant van de weg waar de consument op doelt. Ter zitting gaf hij aan dat op dat bord een file op de A9 werd genoemd, maar niet zoals in het vragenformulier staat, dat de A9 afgesloten zou zijn. De commissie acht dit overigens ook niet waarschijnlijk, omdat dan een omleidingsroute zou zijn aangegeven en daarvan is niet gebleken. Hoezeer de commissie ook de gang van zaken betreurt, naar het oordeel van de commissie is geen rechtsgrond aanwezig op grond waarvan de consument de door hem geclaimde schade op de ondernemer kan verhalen. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 16 maart 2017.