te late melding van de klacht, maakt voor ondernemer onmogelijk om schade op te nemen

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Klacht    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116910

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 augustus 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verhuizen van inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.087,51. De verhuizing heeft plaatsgevonden op 12 oktober 2017.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Een medewerker van ondernemer heeft de wasmachine afgekoppeld en vervolgens werd de consument de volgende ochtend uit zijn bed gebeld door de politie met de mededeling dat er water lekte in het huis van de benedenbuurman. In zijn appartement aangekomen constateerde de consument dat er water uit de kraan stroomde die aangesloten wordt aan de wasmachine. De medewerker van de ondernemer had die de vorige dag ontkoppeld. De consument heeft eerst telefonisch contact opgenomen maar alles werd weggewimpeld als onzin. Het kan niet dat een kraan zomaar gaat stromen. Er is schade aan de wanden en vloer ontstaan. Vervolgens krijgt de consument een gigantische rekening van de kopende partij die hij niet kan en wil voldoen omdat de verhuizer de wasmachine had ontkoppeld en dit dus veroorzaakt heeft. De consument stelt voor dat de ondernemer overgaat tot uitbetaling en zijn fout erkent.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
De ondernemer wijst de schade definitief van de hand. Nadat de woning was leeggehaald heeft de consument de woning nog doorlopen om te controleren. Dat wordt gevraagd bij/na elke verhuizing. De consument is later nog terug geweest om de planten en dergelijke van het balkon te halen. Uit de e-mail van de schade-expert is af te leiden dat de consument zelf aan de ondernemer heeft toegegeven de woning nog te hebben doorlopen. De ondernemer treft dus geen enkele blaam. Het feit dat de wasmachine is ontkoppeld is juist. Dit is voor de ondernemer dagelijkse kost en dan wordt geen kraan open gelaten of laten lopen. De melding is twee maanden na het voorval pas aan de ondernemer kenbaar gemaakt. Dat is te laat. De Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen zijn bij de consument achtergelaten.

Beoordeling van het geschil

 De commissie heeft het volgende overwogen.
Niet is kunnen komen vast te staan of de ondernemer blaam treft met betrekking tot het beweerdelijk gaan lekken van de wasmachineaansluiting. De ontkoppeling is weliswaar door een medewerker van de ondernemer gedaan maar enerzijds mag ervan uitgegaan worden dat dit deskundig gebeurt en anderzijds is de consument later (nadat de woning was leeggehaald door de ondernemer) nog in de woning geweest en zou een eventuele lekkage opgemerkt moeten hebben. De late melding aan de ondernemer heeft het hem onmogelijk gemaakt ter plaatse relevante waarnemingen te doen. De consument was niet ter zitting aanwezig om nadere vragen te beantwoorden. Zodoende is er geen nader licht op de kwestie gekomen. Voorts wordt opgemerkt dat de schade die wordt geclaimd kennelijk betrekking heeft op een schadevordering van de koper van het appartement, welke schade met name betrekking zou hebben op de (parket)vloer. De consument heeft de commissie geheel verstoken gelaten van informatie hierover. Een oordeel hierover kan daarom ook niet gegeven worden.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie wijst het verlangde af.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen, bestaande uit mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, dhr. L. Pot en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 8 augustus 2018.