Tegenvallende vaareigenschappen tweedehands boot. Onderzoeksplicht consument. Geen proefvaart

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden voor de verkoop van gebruikte pleziervaartuigen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT08-0001

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de aankoop van een gebruikt vaartuig. De koop is gesloten op 8 december 2006. De aankoopprijs bedroeg € 20.000,–.   De consument heeft de klacht op 21 juni 2007 per e-mail voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft een bootmotor combinatie geleverd die niet deugt. De motor is qua gewicht te zwaar voor de boot. Daardoor komt de boot lastig in plané. Met vier personen aan boord lukt dat zelfs helemaal niet. De boot wordt dan als het ware gelanceerd in het water. De boot stuitert dan ook erg. Omdat de ondernemer geen oplossing bood, heeft de consument zelf trimflaps aangebracht. Daarmee vaart de boot met twee personen redelijk.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft geen proefvaart gemaakt. De fabrikant heeft de norm intussen naar beneden aangepast; het maximum aantal pk’s is verlaagd. Omdat de ondernemer HISWA-dealer is, verwacht de consument dat de ondernemer deskundig genoeg is om te weten dat deze combinatie niet goed werkt. Bij alle andere bedrijven waar de consument langs is gegaan, werd hem verteld dat de motor te zwaar is. Zonder de trimflaps zou de consument ook alleen niet kunnen varen met de boot.   De consument verlangt kosteloze vervanging van de motor door een minder zware.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De boot die de consument heeft gekocht is een inruiler. De ondernemer heeft niets aan de boot gewijzigd of aangepast. Er is een boot geleverd zoals is overeengekomen. Nergens staat vermeld dat de boot in kwestie niet achter het type boot mag hangen. Sterker nog, de motor mag nog sterker zijn (tot maximaal 150 pk).   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De boot is door de vorige eigenaar gebruikt voor watersport (waterskiën e.d.). De ondernemer heeft zelf nooit gevaren met de boot. Het probleem ligt waarschijnlijk aan het bouw van de boot: vanwege de korte voorkant komt het gewicht volledig aan de achterkant te liggen, zeker als de passagiers allemaal achterin zitten. De boot voldoet aan de CE-norm.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft een gebruikt vaartuig gekocht. De combinatie motor – vaartuig stond zodoende bij aankoop al vast. Verder is vast komen te staan dat de boot inclusief motor technisch gezien in orde is. De combinatie motor – vaartuig, zoals door de consument gekocht, voldeed ook aan de normen van de fabrikant zoals die werden gehanteerd ten tijde van de aankoop. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer zodoende aan de consument geleverd hetgeen is overeengekomen. Dat de boot naar de mening van de consument niet de vaareigenschappen heeft die hij wenselijk acht, valt de ondernemer niet te verwijten. Integendeel, het had naar het oordeel van de commissie nadrukkelijk op de weg van de consument gelegen om de door hem kennelijk gewenste vaareigenschappen van deze aangeboden, vaststaande combinatie motor – vaartuig zelf te onderzoeken door middel van een proefvaart. Nu de consument dat heeft nagelaten en ook tijdens de aankoop geen nadere eisen heeft gesteld aan de vaareigenschappen van de boot, komen de tegenvallende vaareigenschappen voor risico van de consument.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.