Telefoon onvoldoende toereikend verpakt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 133991/146298

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een telefoon naar een reparatiebedrijf gestuurd en tijdens het vervoer is het beeldscherm kapot gegaan. Het pakket was verzekerd. De consument verlangt vergoeding voor de reparatie. De ondernemer wijst de claim van de consument af, omdat het pakket onvoldoende verpakt was. De commissie oordeelt ook dat de verpakking van consument ontoereikend was. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het afwijzen van dekking van een beschadigd aangekomen verzekerd pakket.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

‘In juni 2021 heb ik mijn telefoon Samsung note 20 ultra naar [reparatiebedrijf] gestuurd voor reparatie van het geluid en batterij deze telefoon had ik net nieuw aangeschaft in februari 2021. Deze heb ik zoals [reparatiebedrijf] aan heeft gegeven in een bubbeltjesenveloppe opgestuurd voor reparatie.

Ik heb de telefoon verhoogde verzekering gedaan tot €500,– via [ondernemer]. Echter is mijn telefoon bij [reparatiebedrijf] met een kapot scherm aangekomen. [Reparatiebedrijf] heeft ook aangegeven dat dit tijdens transport is gebeurd.

Deze te repareren kost mij €395,–. Ik heb dit meerdere keren bij [ondernemer] aangegeven en toch willen ze mij geen schadevergoeding geven waar ik absoluut recht voor heb.’

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een brief met Verzekerservice op 11 juni 2021 onder de barcode […] naar een geadresseerde in [Stad] heeft verzonden. In de brief zou volgens de consument een smartphone van het merk Samsung Galaxy Note 20 zitten die zij ter reparatie heeft verzonden naar [reparatiebedrijf]. De brief is volgens de Track & Trace-functionaliteit op 15 juni 2021 ontvangen bezorgd bij de geadresseerde. Het scherm van de smartphone bleek bij aankomst beschadigd te zijn. Nadat de geadresseerde de consument hiervan op de hoogte heeft gesteld, heeft de consument zich voor het eerst op 18 juli 2021 gewend tot [ondernemer] voor een schadevergoeding vanwege de schade aan de smartphone. De consument stelt zich daarbij op het standpunt dat de schade tijdens het vervoer door [ondernemer] zou zijn ontstaan. De schadebehandelaar heeft daarop verzocht om foto’s van de schade aan de smartphone en de verpakking om te beoordelen of de consument in aanmerking komt voor een schadevergoeding. De consument gaf daarbij aan dat zij geen foto’s had van de verpakking en dat zij de smartphone in een bubbeltjesenvelop verstuurd zou hebben. Dit is ook bevestigd aan de hand van de sorteerfoto die automatisch gemaakt worden door de sorteermachines. Op basis van deze foto’s is geconcludeerd dat de verpakking die zij heeft gebruikt ontoereikend is waardoor er schade zou kunnen ontstaan zijn aan de smartphone. De claim van de consument werd van de hand gewezen.

De aansprakelijkheid van [ondernemer] voor schade die voortvloeit uit het vervoer van poststukken is geregeld in artikel 29 van de Postwet en uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden. Deze AVP zijn op de vervoerovereenkomst van de consument van toepassing. Op het verzendbewijs dat de consument ontving, staat dit ook vermeld. Het komt er in hoofdzaak op neer dat [ondernemer] een beperkte aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan poststukken als die Aangetekend of met Verzekerservice worden verzonden (zie AVP, artikel 9.3). De schade moet wel aan [ondernemer] toerekenbaar zijn. Als dat niet zo is, heeft de afzender geen recht op schadevergoeding (zie AVP, artikel 9.6, tweede gedachtestreepje).

Aan de hand van de sorteerfoto en de verklaring van de consument is beoordeeld dat [ondernemer] niet toerekenbaar is omdat de verpakking niet toereikend is. Het gebruiken van een bubbeltjesenvelop is helaas niet voldoende in het geautomatiseerd vervoerproces van [ondernemer] omdat deze nauwelijks bescherming bieden indien er druk van buitenaf ontstaat. Bij de geautomatiseerde verwerking komen poststukken soms bij herhaling met elkaar en de sorteerapparatuur in aanraking, en soms nogal stevig. Een poststuk (en beter gezegd de inhoud daarvan) dient dat te kunnen opvangen. Dat vergt goede verpakkingsmaterialen en -technieken toegesneden op de omvang, vorm, gewicht en mate van kwetsbaarheid van de verzonden inhoud. Op de website van [ondernemer] staan ook algemene richtlijnen voor het goed verpakken van een poststuk beschreven. [Ondernemer] merkt op dat het van belang is dat elektronische apparatuur zodanig gestabiliseerd vastgezet moeten worden dat ze bij het postvervoer elkaar en andere voorwerpen geen schade kunnen toebrengen. Een dergelijke inhoud moet als het ware ‘zwevend’ in een verpakking opgehangen worden, waarbij de inhoud in een beschermend frame geplaatst dienst te zijn. Daarmee kunnen schokken die zich mogelijk tijdens het transport voordoen, adequaat opgevangen worden én wordt het draagvermogen vergroot. Indien de beschadiging tijdens het vervoer is opgetreden, houdt [ondernemer] het ervoor dat dat komt doordat bubbeltjesfolie onder gewichtsbelasting is ingedrukt. Het transporteren van een telefoon in alleen een envelop is niet stevig genoeg. Het ging hier om een kwetsbare inhoud die door de ondeugdelijke verpakking blootgesteld werd aan schokken en stoten van het geautomatiseerd vervoerproces van [ondernemer]. [Ondernemer] gaat ervan uit dat afzenders bij het verpakken zelf rekening houden met de vorm en de kwetsbaarheid van de inhoud van het poststuk. Afzenders dienen daarbij ook rekening te houden met het gegeven dat bij het massale geautomatiseerde sorteer- en vervoerproces van [ondernemer] aan de individuele inhoud en/of mate van kwetsbaarheid van pakketten geen aandacht wordt besteed. In het geautomatiseerde sorteerproces gaat het per definitie om een extreme verscheidenheid naar formaat, vorm en gewicht van pakjes en pakketten die stuk voor stuk gesorteerd worden, door glijgoten en kantelinrichtingen gaan en ‘en masse’ in containers vervoerd worden. Dat pakketten wel eens met elkaar in aanraking komen en met verschillende maten en gewichten in containers op elkaar gestapeld worden is dan ook inherent aan dit proces. Tot slot stelt de consument verder dat zij de richtlijnen heeft opgevolgd van de geadresseerde ([reparatiebedrijf]) voor het verzenden van de smartphone. Een verpakkingsadvies van een derde partij kan [ondernemer] niet verweten worden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie kan zich vinden in de reactie van de ondernemer. De consument heeft voor een onvoldoende verpakking gekozen en de kans op beschadiging was wel erg groot. Dat had de consument zich ook kunnen realiseren. Als een mobiele telefoon per post wordt verstuurd door de leverancier wordt deze ook ingepakt in een uitgespaarde vorm uit stevig hardplastic materiaal. Bubbeltjesplastic is zeker niet voldoende om schade voor te kunnen zijn. Voor zover een ander bedrijf dat genoegzaam zou achten of dat kenbaar maakt voor verzending, kan de ondernemer daarop niet afgerekend worden.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
Wijst het verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit de heer mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, de heer drs. G.J.F.M. Klaas, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 21 februari 2022.