Televisie werkt naar behoren

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 134886/153541

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument ervaart problemen met de door de ondernemer geleverde televisie. Hij kan moeilijk of geen teletekst bekijken. De consument wenst dan ook een nieuwe televisie of het aankoopbedrag terug ontvangen. Volgens de ondernemer is de leverancier reeds ingeschakeld en is de klacht daarmee opgelost. Uit het rapport van de deskundige komt naar voren dat de leverancier de hoofdprintplaat van de televisie heeft vervangen en er daarna volgens de consument geen problemen meer waren. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een door de ondernemer geleverde televisie.

Standpunt van de consument
De consument ervaart problemen met de door de ondernemer geleverde televisie. Hij kan moeilijk of geen teletekst bekijken. De consument wenst dan ook een nieuwe televisie of het aankoopbedrag terug ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument ervaart problemen met het bekijken van teletekst. Voor rekening van de ondernemer is de consument vijf tot zes keer bezocht. Onduidelijk is of het een storing betreft of het de wijze is waarop de consument de televisie bedient. De leverancier is ingeschakeld en heeft iets vervangen. Daarmee is de klacht volgens de ondernemer opgelost.

Rapport van de deskundige
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft op 1 september 2022 een onderzoek verricht en naar aanleiding daarvan een rapport opgesteld. Dit rapport dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen. Uit het rapport van de deskundige komt naar voren dat de leverancier de hoofdprintplaat van de televisie heeft vervangen en er daarna volgens de consument geen problemen meer waren. De hold functie die volgens de consument niet werkt betreft een functie die de televisie niet heeft. De consument heeft een humax digitale ontvanger laten plaatsen om zijn favoriete sportzenders te kunnen ontvangen en kan daarmee ook goed gebruik maken van internet. De televisie wordt door hem nu gebruikt als monitor.

Naar het oordeel van de commissie is de slotsom dan ook dat de leverancier de klacht van de consument heeft opgelost door de hoofdprintplaat van de televisie te vervangen en de consument daarna zelf er voor heeft gekozen een digitale ontvanger aan te schaffen opdat hij zijn favoriete sportzenders kan ontvangen.

Op grond van het voorgaande is de commissie dan ook van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 21 oktober 2022.