Terechte switch; aanmelding via internet, geen gebruik gemaakt van annuleringstermijn

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Switchprocedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 55859

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een beweerdelijk onterechte switch.   De consument heeft een bedrag van € 150,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft zonder toestemming mij gas en elektra geleverd. Ik heb gevraagd om het bandje maar niet gekregen. Ik heb gevraagd om een getekende leveringsovereenkomst, maar heb deze niet gekregen. Ik heb ook niets getekend of in toegestemd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft zich via internet bij ons aangemeld. De gegevens die op het formulier vermeldt staan, zijn door de consument aan ons verstrekt. De consument heeft naar aanleiding van de aanmelding een bevestiging van ons ontvangen. Om problemen zoals in dit geval te voorkomen is er een wettelijke annuleringstermijn van 8 dagen ingesteld. De consument heeft hier geen gebruik van gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. In dit geval gaat het om een contract dat via internet tot stand is gekomen waarop de annuleringstermijn van toepassing is, waarvan de consument geen gebruik heeft gemaakt. In deze is er sprake van een rechtsgeldige opdracht. De klacht treft dan ook geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het in depot gestorte bedrag van € 150,– wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 6 oktober 2011.