Termijnoverschrijding vanwege persoonlijke omstandigheden kan de consument niet kwalijk worden genomen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 48678

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het op de jaarafrekening van 1 april 2010 in rekening gebrachte energieverbruik en het uit hoofde daarvan door de consument bij te betalen bedrag van € 318,95.   De consument heeft op 1 mei 2010 de klachten voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument twijfelt aan de juiste werking van de gasmeter. De consument heeft een zeer laag verbruik. Hij is de hele winter niet thuis geweest. De meter is al 30 jaar oud en is aan vervanging toe.   Als gevolg van invaliditeit wegens diabetes heeft de consument niet tijdig richting de ondernemer kunnen reageren. De consument heeft enige tijd zijn rechterhand niet kunnen bewegen wegens artrose en om die reden geen brieven kunnen schrijven.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft zijn klacht op 22 maart en 1 mei 2010 kenbaar gemaakt aan de ondernemer. Hierop heeft de ondernemer bij brief van 12 mei 2010 gereageerd. Vervolgens heeft de consument zijn klacht eerst op 22 september 2010 bij de commissie aanhangig gemaakt. Aldus is niet voldaan aan artikel 18 lid 2 van de algemene voorwaarden van de ondernemer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In dit geschil staat vast dat de consument niet binnen drie maanden na de laatste brief van de ondernemer het geschil bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. Uit de stukken blijkt dat de klacht van de consument op 15 september 2010 bij de commissie is binnengekomen.   Naar het oordeel van de commissie is sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding en dient de consument om die reden ontvankelijk te worden verklaard in zijn klacht.   De commissie wijst daartoe op de door de consument bij brief van 4 april 2011 aangevoerde persoonlijke omstandigheden. Voorts ontbreekt in de brief van de ondernemer een opmerking over de mogelijkheid om het geschil binnen een bepaalde termijn bij de commissie aanhangig te maken, zodat uit die brief ook niet onomstotelijk blijkt dat de ondernemer iedere verdere discussie met de consument over deze kwestie wilde beëindigen.   Beslissing   De commissie verklaart de consument ontvankelijk in zijn klacht.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 21 april 2011.