Terug te betalen bedrag na tussentijdse beëindiging opleiding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 109971/130006

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een half jaar een studie gevolg bij de ondernemer. Nadat de studie tussentijds is beëindigd, is er een geschil ontstaan over de hoogte van de gemaakte kosten die de consument aan de ondernemer dient te vergoeden. Naar aanleiding van de procedure is het door de ondernemer gevraagd bedrag verlaagd. Omdat het bedrag pas nadat het geschil aanhangig is gemaakt is aangepast, is de klacht gegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de restitutie van opleidingsgelden na tussentijdse beëindiging van de opleiding.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een half jaar gestudeerd bij de ondernemer (bachelor elektrotechniek). Na een half jaar heeft zij besloten haar opleiding stop te zetten. De ondernemer wil dat de consument totaal circa € 5.000,– betaalt voor gemaakte kosten. De consument snapt dat er gemaakte kosten zijn en dat zij die moet betalen maar is het niet eens met de hoogte van het bedrag.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft naar aanleiding van deze procedure aangegeven het totale opleidingsgeld te verminderen tot een bedrag van € 2.462,30 (bestaande uit inschrijfgeld € 200,–, lesgeld voor 3 modules € 1.618,20, studiematerialen voor 3 modules € 360,–, competentieprogramma (de helft) € 269,– en reprorechten € 15,–). Rekening houdend met het bedrag dat inmiddels is voldaan aan de ondernemer kan er een bedrag van € 913,95 aan de consument worden terugbetaald. Ter zitting heeft de ondernemer aangegeven dat dit bedrag inmiddels is opgelopen tot € 1.293,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft ter zitting aangegeven dat zij zich kan vinden in het voorgesteld bedrag maar dat het wel twee jaar heeft geduurd om de ondernemer zover te krijgen.

De commissie heeft begrip voor het feit dat het als vervelend wordt ervaren dat een en ander zo lang heeft geduurd, echter zij kan daar geen concreet gevolg aan verbinden nu niet is gebleken dat de consument daardoor financiële schade heeft geleden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en zal zij beslissen overeenkomstig het voorstel van de ondernemer.

Beslissing
De ondernemer dient € 1.293,– aan de consument te betalen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 107,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit de heer mr. H.F.R. van Heemstra, voorzitter, de heer mr. J.A. Frederik, mevrouw mr. R. Jelicic, leden, op 4 februari 2022.