Toegang tot meerdere vestigingen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Informatie    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 129496/134321

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

In 2019 heeft de consument een sportabonnement afgesloten bij de ondernemer. De consument klaagt erover dat hij geen toegang heeft gekregen tot een filiaal in zijn buurt, terwijl hij toegang zou moeten krijgen tot alle filialen. Ter onderbouwing heeft de consument een inschrijfformulier overgelegd, waarop staat dat alle lidmaatschappen toegang geven tot alle filialen. Tevens klaagt de consument over het ontbreken van een klachtenprocedure bij de ondernemer. De ondernemer voert aan dat het specifieke abonnement van de consument geen toegang geeft tot dit filiaal.

Onder verwijzing naar het inschrijfformulier oordeelt de commissie dat de consument had mogen verwachten dat hij bij elk filiaal zou kunnen sporten. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de vraag tot welke vestigingen van de ondernemer de consument toegang heeft.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 31 augustus 2019 heeft de consument een [naam abonnement] abonnement afgesloten bij de ondernemer. Haar is toen medegedeeld dat zij met dat abonnement toegang zou krijgen tot alle vestigingen van de ondernemer.

In maart 2021 is de consument verhuisd naar het zuiden van Amsterdam. Toen zij wilde gaan sporten op de vestiging van de ondernemer aan de [straatnaam], bleek dat zij daar met haar abonnement geen toegang kreeg. De reden zou zijn dat het gaat om een zogenaamde “non-stop locatie” waarvoor het [naam abonnement] abonnement geen toegang geeft. De consument vindt dat de ondernemer haar die toegang wel moet verlenen.
Daarnaast klaagt de consument over het feit dat de ondernemer zich niet houdt aan de algemene leveringsvoorwaarden van NL Actief. Zoals er in Artikel 14 beschreven staat, moet er een klachtenprocedure zijn bij de ondernemer en deze is er niet.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend maar uit de stukken blijkt dat de ondernemer zich op het standpunt stelt dat uit haar algemene voorwaarden blijkt dat de consument geen toegang heeft tot de locatie aan de [straatnaam] met het [naam abonnement] abonnement.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft gemotiveerd gesteld dat haar bij het sluiten van het abonnement is medegedeeld dat zij toegang zou hebben tot alle locaties van de ondernemer. Zij heeft dit onderbouwd door een inschrijfformulier van de ondernemer uit januari 2019 over te leggen waarop het volgende staat gedrukt:

“Met elk lidmaatschap kan je trainen in alle [naam ondernemer] clubs.”

Dit is weliswaar niet het formulier zoals dat door de consument is gebruikt bij haar inschrijving, maar het dient ter ondersteuning van de stelling van de consument dat haar is medegedeeld dat zij op alle locaties terecht kon.

De ondernemer heeft, hoewel daartoe voldoende gelegenheid te hebben gehad, daar niets tegenovergesteld, zodat de commissie als vaststaand aanneemt dat de stelling van de consument klopt. Dit betekent dat het abonnement van de consument inhoudt dat zij toegang heeft tot alle locaties van de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie bepaalt dat de consument met haar huidige [naam abonnement] abonnement recht heeft op toegang tot alle locaties van de ondernemer.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit de heer mr. H.F.R. van Heemstra, voorzitter, de heer J.G. Boelens MSM, mevrouw mr. R. Jelicic, leden, op 4 februari 2022.