Tuinbank vertoont geen gebrek; produkteigenschap die voortvloeit uit de afwerking van de bank.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59352

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 juni 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een tuinbankje tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 109,–. De levering vond plaats op of omstreeks 15 juni 2011. De consument heeft op 23 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het geleverde bankje voldoet niet aan de overeenkomst. Binnen een week vertoonde het bankje een bruine vlek. Nadat de consument had gereclameerd, gaf de ondernemer te kennen dat hij het bankje had moeten schilderen. Dat was er echter bij de aankoop niet bij verteld en dat kon en hoefde de consument ook niet te weten. Zou de ondernemer bij aankoop van het bankje hebben verteld dat dit nog geschilderd moest worden, dan had de consument van aankoop afgezien.   De ondernemer heeft nog aangevoerd dat het bankje met bruine vlekken in de showroom stond, zodat de consument had kunnen zien dat er vlekken op zouden komen. Dat doet volgens de consument niet af aan de verplichting van de ondernemer om hem volledig te informeren. Bovendien heeft hij de vlekken niet gezien. Op het bankje lagen kussen en stonden planten.   De consument verlangt – zo begrijpt de commissie – de vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling en terugbetaling van de koopsom. Met een tegoedbon voor het aankoopbedrag, zoals aangeboden door de ondernemer, neemt de consument geen genoegen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een bankje gekocht ter waarde van € 120,– in een white wash uitvoering. Na enkele dagen kwam hij, zonder aankoopbon, terug in de winkel meteen klacht over het geel opkleuren van de noesten. Dat is een normale eigenschap voor een bankje in deze uitvoering. De consument had dit kunnen zien op het showroommodel, dat ook een dergelijke verkleuring vertoont.   De ondernemer heeft een tegoedbon voor een bedrag van € 120,– aangeboden, maar de consument wilde zijn geld in contanten terug. Vervolgens is hij demonstratief op het bankje in de zaak gaan zitten en klanten onheus gaan benaderen. Uiteindelijk heeft de ondernemer de consument door de politie uit de zaak moeten laten verwijderen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De door de consument ondervonden eigenschappen van de door hem gekochte bank betreffen naar het oordeel van de commissie een producteigenschap die voortvloeit uit de afwerking van de bank en geen gebrek aan de bank zelf. Dat één en ander op of aan het model van de bank in de showroom niet was te onderkennen, is de commissie niet gebleken. In dat geval bestaat geen grond om te oordelen dat de ondernemer tekortgeschoten is in zijn verplichting om een product te leveren dat aan de overeenkomst voldoet.   De commissie kan in dit geval dan ook niet anders oordelen dan na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 20 september 2011.