Tussen partijen gesloten overeenkomst niet goed nagekomen door ondernemer. Mobiele toestel is wel vijf keer ter reparatie aangeboden. Overeenkomst ontbonden.

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 104441

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een defecte mobiele telefoon.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In augustus 2015 begon mijn telefoonabonnement. De telefoon die werd opgestuurd had een fabrieks fout. De telefoon viel zonder reden uit. Dit gebeurde vrijwel dagelijks. Nu, bijna een jaar verder, heb ik nog steeds geen werkende telefoon ontvangen. Vijfmaal heb ik het toestel opgestuurd; elke keer heeft men de telefoon langer dan een maand in bezit gehad. Na de vijfde reparatieverhoging laadde het toestel niet meer op. Ik wil dat het abonnement stopgezet wordt en ik wil 11 maanden het geld terug voor de telefoon en de verzekering. De niet gebruikte belminuten en internet zijn te wijten aan de defecte telefoon, dus die wil ik ook vergoed hebben.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De eerste melding van het probleem is gedaan in december 2015. Vervanging van een toestel vindt pas plaats na drie reparaties voor hetzelfde defect binnen drie maanden. Dit is alleen van toepassing wanneer de telefoon daadwerkelijk twee keer is gerepareerd. Wij bieden consument een nieuw toestel aan, maar zien geen aanleiding voor een voortijdig stopzetten van het contract.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie ervan overtuigd dat met betrekking tot het betreffende mobiele telefoontoestel vijf keer een reparatie, althans een reparatiepoging is gedaan. Gedurende geruime tijd heeft de consument geen gebruik kunnen maken van het toestel en van het abonnement. Hierin ziet de commissie voldoende aanleiding de overeenkomst te ontbinden en aan de consument een vergoeding toe te kennen van € 617,50. Per slot van rekening is de ondernemer de tussen partijen gesloten overeenkomst niet deugdelijk nagekomen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst d.d. 5 augustus 2015 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer het toestel terugneemt onder gelijktijdige betaling aan de consument van een bedrag van € 617,50.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten op 14 oktober 2016.