Uit de rails nemen van de ICE treinen in Nederland bij ondernemer bekend; niet gecommuniceerd aan consument; klacht gegrond en schadevergoeding.

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57412

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de 1e klas treinreis van drie personen van Amsterdam naar Düsseldorf op 29 december 2010 ad € 160,–.   De consument heeft op 30 december 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb speciaal deze treinreis geboekt, omdat mijn zoon van 5 jaar gek is op treinen. Zowel mijn zoon als ik hebben nog nooit in een HiSpeed trein gezeten. In Amsterdam bleek er geen HiSpeed trein te zijn. We moesten in een oude (naam ondernemer) trein reizen tot Emmerich. Vandaar hebben we tot Düsseldorf nog 45 minuten in een ICE 122 mogen zitten. Op de terugweg moesten weer in een oude (naam ondernemer) trein stappen. De trein was vol, zodat we tot Amsterdam hebben moeten staan.  We hebben dus geen HiSpeed treinreis gemaakt.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   We hadden zitplaatsen 1e klas gereserveerd. Daarvan hebben we voor 75% geen gebruik kunnen maken, nu er geen HiSpeed trein reed in Nederland. In Duitsland hebben we nog kunnen zitten op de gereserveerde plaatsen.   De consument verlangt vergoeding van de betaalde reissom ad € 160,– of drie nieuwe gelijkwaardige trein tickets te ontvangen met de zekerheid dat de HiSpeed rijdt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Door een technisch defect aan meerdere ICE treinen is het noodzakelijk gebleken dat een deel van de treinen aan een technische keuring moesten worden onderworpen. Helaas is het hierdoor voorgekomen dat ICE’s uitvielen en reizigers werden geconfronteerd met ongemakken van vertragingen en overstappen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Krachtens de algemene voorwaarden kan de vervoerder in bijzonde omstandigheden de reis wijzigen, ook wat betreft het vervoermiddel.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gebleken is dat het uit de rails nemen van de ICE treinen in Nederland bij de ondernemer bekend was. Dat had aan de consument gecommuniceerd kunnen worden. Dan had de consument van de reis kunnen afzien en een andere dag kunnen uitkiezen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 160,– Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,–  aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, op 15 juli 2011.