Uit veiligheidsoverwegingen mocht de consument de trein niet verlaten na een ongeluk met een vrachtwagen. Geen aansprakelijkheid voor gemiste vlucht.

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Vertraging    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 91409

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het missen van een vliegtuig door treinvertraging.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Er was op 13 november 2014 eerst ongeveer 15 minuten vertraging met de trein op Utrecht Centraal Station. Daarna was er een botsing tussen de trein waarin de consument zat en een vrachtwagen vlak voor station Den Bosch CS. De consument mocht de trein niet uit en heeft daardoor het door hem geboekte vliegtuig, dat vertrok vanaf Eindhoven Airport, gemist.

Zijn voorstel ter oplossing van het geschil is de betaling door de ondernemer van al zijn extra gemaakte kosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In geval van verstoringen in de dienstregeling bijvoorbeeld als gevolg van een aanrijding probeert de ondernemer in samenwerking met ProRail zo spoedig mogelijk een adequate oplossing voor de reizigers te vinden. In het geval van een aanrijding met een vrachtwagen is dit extra gecompliceerd omdat onderzoek door de politie moet plaatsvinden. Onder andere in het kader van het onderzoek en de veiligheid van de reizigers is het in een dergelijke situatie niet mogelijk de trein verder te laten rijden of om reizigers direct ter plekke op een andere vervoermiddel over te laten stappen. De ondernemer is in dat soort situaties ook afhankelijk van politie en brandweer. Vanwege de veiligheid van de reizigers is het ook niet altijd mogelijk om buiten een station uit de trein te stappen en te voet verder te gaan. Toen het baanvak door de politie werd vrijgegeven kon de trein waarin de consument zich bevond weer gaan rijden. De ondernemer heeft vanaf station Den Bosch busvervoer geregeld voor de reizigers naar luchthaven Eindhoven om te zorgen dat zij zo snel als mogelijk op het vliegveld zouden aankomen maar helaas was dit voor de consument en zijn vriendin te laat om hun vlucht te halen.

De wet bepaalt in artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door vertragingen. Dat is ook opgenomen in de vervoersvoorwaarden van de ondernemer. Onverminderd het bovenstaande kent de ondernemer een restitutieregeling bij vertragingen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade van de consument bestaande uit kosten voor de nieuwe vliegtickets en kosten voor de hotelovernachting en is niet gehouden de kosten van de consument te vergoeden. Gesteld noch gebleken is dat de ondernemer met opzet of bewuste roekeloosheid heeft gehandeld zodat van een doorbreking van het wettelijk aansprakelijkheidsregime geen sprake is.

Overigens is de reiziger ook gehouden om voldoende marge te nemen. De luchthaven Eindhoven adviseert reizigers om twee uur voor vertrek in te checken. Het is voor de ondernemer niet te controleren of de consument ruim de tijd heeft genomen om op de luchthaven Eindhoven aan te komen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer kan zich inderdaad op het wettelijk uitgangpunt beroepen dat hij geen aansprakelijkheid draagt voor de schade veroorzaakt door vertragingen. In het onderhavige geval heeft de consument aangevoerd dat de trein vlakbij het station Den Bosch geruime tijd heeft stilgestaan en hij het vliegtuig nog had kunnen halen als hij had kunnen uitstappen. De commissie moet ervan uitgaan dat de ondernemer uit veiligheidsoverwegingen daartoe niet de mogelijkheid had. Bedacht moet worden dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid van het spoorverkeer en de reizigers en in dat opzicht alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht moet nemen. Hij is voorts afhankelijk van de hulpdiensten. De consument stelde geen politie ter plaatse gezien te hebben maar het is onwaarschijnlijk dat bij een dergelijk ongeval geen politie en brandweer aanwezig geweest zijn.
Het verweer van de consument dat hij tijdig is vertrokken omdat hij al ingecheckt had en niet meer dan handbagage bij zich had, kan juist zijn. De opmerking van de ondernemer dat men bij een vliegreis op tijd moet vertrekken heeft geen andere betekenis dan dat het risico van het missen van een vliegtuig dan ingeperkt worden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie wijst het verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, op 12 maart 2015.