Verbreking zegels van de elektriciteitsmeter door ondernemer aannemelijk gemaakt, komt voor risico consument

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Fraude    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59172

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de beschuldiging van fraude.   De consument heeft op 6 februari 2010 de klacht aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument vindt dat de ondernemer hem ten onrechte verantwoordelijk houdt voor schade aan zijn elektriciteitsmeter en gasmeter. Verder is de energietoevoer ook afgesloten geweest. De consument verlangt een onbepaald bedrag aan schadevergoeding en de kosten terug die hij heeft betaald rond de gestelde fraude en de afsluiting.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Geconstateerd is dat de zegels van de elektriciteitsmeter waren verbroken. De meter is vervangen en het verbruik is herberekend. Na het uitblijven van de betaling heeft uiteindelijk afsluiting plaats gevonden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht is ongegrond. De commissie is van oordeel dat de ondernemer aannemelijk heeft gemaakt dat er verbreking van de verzegeling heeft plaatsgevonden, onder meer door het overleggen van foto’s daarvan. Verder heeft op de juiste gronden en op passende wijze herberekening van het verbruik plaatsgevonden.   Gelet op het bovenstaande wordt het volgende beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 11 oktober 2011.