Vergoeding voor verminderde dekking

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45719

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het abonnement is per 27 juni 2009 vernieuwd. Sinds december 2009 is de verbinding niet betrouwbaar. Dit uit zich in het regelmatig wegvallen van de internetverbinding. Daarnaast kan de consument regelmatig niet bellen of gebeld worden. Dat is in december 2009 telefonisch doorgegeven aan de ondernemer. De ondernemer heeft de klachten erkend, maar deze niet verholpen. Per brief van 4 juni 2010 heeft de consument het abonnement ontbonden en gevraagd om terugbetaling van de betaalde abonnementskosten en om vergoeding van de kosten die de consument heeft moeten maken. Het aanbod van de ondernemer om het contract te ontbinden, de internetkosten terug te betalen en vergoeding van het klachtengeld is niet redelijk. In verband met haar zwangerschap heeft de consument een ander abonnement af moeten sluiten en dus dubbele kosten gehad. Ook heeft de consument meerdere malen contact moeten opnemen met de ondernemer.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb in juli 2010 een abonnement bij een andere provider afgesloten, omdat ik eind juli 2010 was uitgerekend. Mijn partner heeft ook een mobiel abonnement maar is vanwege zijn werk niet altijd thuis. Ik heb ook een abonnement voor vaste telefonie. Het abonnement is beëindigd per eind november 2010.   De consument verlangt ontbinding van het abonnement, terugbetaling van de abonnementskosten en vergoeding van de kosten die de consument in verband met dit geschil heeft moeten maken.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer erkent de klachten van de consument. Naar aanleiding van de klachten van de consument heeft de ondernemer op 6 juli 2010 een onderzoek gestart waaruit blijkt dat er sprake is van verminderde dekking op de door de consument opgegeven tijdstippen en postcodes. De dekking binnenshuis wordt door geen enkele provider gegarandeerd. Dat kan ook niet, omdat de dekking erg afhankelijk is van de situatie ter plaatse. De ondernemer heeft de consument voorgesteld dat de consument het contract kan ontbinden, het toestel mag behouden en het telefoonnummer mag meenemen naar een andere provider. Tevens is de ondernemer bereid de kosten van de internetbundel te vergoeden vanaf januari 2010. Dit komt neer op een bedrag van € 95,20 (8 x € 11,90). Dit is een redelijk aanbod. De klacht van de consument is ongegrond.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De werkzaamheden om de gebruikservaring van de consument te optimaliseren, worden eind 2010 afgerond. De ingekochte belminuten zijn ook opgebeld. Daarom is de eis van de consument tot terugbetaling van de volledige abonnementskosten niet redelijk. Uit onderzoek is gebleken dat er vooral problemen waren met het dataverkeer en niet of minder met de gesprekken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de consument gedurende een aanzienlijke periode geconfronteerd is geweest met een verminderde dekking. Uit de specificaties bij de facturen blijkt echter ook dat de consument (volledig) gebruik heeft gemaakt van de belbundel. Dat de consument haar telefoon in gebruik heeft gegeven aan haar zus is hierbij niet van doorslaggevend belang. De commissie acht daarom een volledige vergoeding van de abonnementskosten voor het bellen niet redelijk. Een vergoeding gedurende acht maanden van 50% van dit deel van de abonnementskosten ad € 40,– per maand is echter naar het oordeel van de commissie een redelijke compensatie voor de door de consument ervaren overlast. Hiernaast heeft de ondernemer al aangeboden gedurende acht maanden de abonnementskosten voor het mobiel internet van € 10,– per maand te vergoeden. Dit komt in totaal neer op een bedrag van € 240,–, te vermeerderen met de BTW hierover, oftewel € 285,60 inclusief BTW.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 285,60. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 14 december 2010.