Verkoper verantwoordelijk voor actie bij aankoop televisie.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE06-0091

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 november 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij onder meer verplicht tot het leveren van LCD televisie tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.299,–. De levering vond plaats op 23 november 2005.   De consument heeft op 9 juli 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na aankoop van de televisie vertelde de verkoper ons, dat er een actie van toepassing was, inhoudende een gratis retourvliegticket Amsterdam-New York en een tweede ticket tegen bijbetaling van € 99,–. Van deze actie hebben wij gebruik gemaakt. Tot op heden hebben wij genoemde tickets nog niet ontvangen. Wij hebben van de ondernemer te horen gekregen dat er iets mis is gegaan bij het aanmelden van onze deelname aan deze actie en dat de actie inmiddels voorbij is. De ondernemer heeft ons in plaats van de afgesproken tickets een gratis DVD-speler aangeboden. We hebben dit aanbod niet geaccepteerd omdat wij een dergelijke speler reeds eerder hebben aangekocht en de waarde daarvan niet in verhouding staat tot de waarde van de twee tickets.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   We zijn niet vanwege de actie naar de ondernemer gegaan. We werden echt verrast toen wij na aankoop van de televisie over die actie hoorden. Desgevraagd heeft de verkoper ons gezegd dat wij om die tickets te krijgen niets hoefden te doen. Zij regelden alles. Het zou enkele maanden duren. Er waren namelijk meer klanten die van de actie gebruik maakten en de ondernemer zou alles tegelijk voor alle aan de actie deelnemende klanten opsturen.   De consument verlangt primair levering van twee retour vliegtickets Amsterdam-New York onder bijbetaling van € 99,–, subsidiair vergoeding van de kosten van twee tickets minus de eigen bijdrage van € 99,–, derhalve een bedrag van € 1.017,92.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de brief van de consument doorgestuurd naar [de fabrikant]. Immers het was een actie van [de fabrikant] en niet van [de ondernemer]. Wij hebben de eis van de consument dan ook bij [de fabrikant] neergelegd. Overigens hebben wij de consument geen DVD-speler aangeboden als compensatie, maar een DVD-recorder die een hogere waarde vertegenwoordigt dan de DVD-speler. Dit aanbod hebben wij uitgebreid door de consument het apparaat in contanten aan te bieden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De koopovereenkomst is tussen partijen gesloten. Aan die overeenkomst was een actie gekoppeld. Dit brengt mee dat de ondernemer niet alleen de koopovereenkomst dient na te komen maar ook de verplichtingen uit die actie, te meer daar de consument onweersproken heeft gesteld, dat de ondernemer bij monde van de verkoper heeft gezegd dat de consument om die tickets te krijgen niets hoefde te doen. De ondernemer zou alles regelen.   Nu de actie voorbij is berust op de ondernemer de verplichting de consument zoveel mogelijk in de situatie te brengen van de zorgvuldige uitvoering van de actie. De commissie zal, hoewel de consument pas achteraf kennis heeft genomen van de voorwaarden verbonden aan die actie, toch met die voorwaarden deels rekening houden, omdat van de consument verwacht mag worden, dat hij niet voorzien wordt van de allerduurste vliegtickets. Tevens dient – zo staat tussen partijen vast – een bedrag van € 99,– op het vast te stellen schadebedrag in mindering te worden gebracht.   De commissie stelt met inachtneming van het bovenstaande het schadebedrag vast op € 601,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 601,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 90,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 27 oktober 2006.