Vervoersovereenkomst met luchtvaartmaatschappij

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 189067/190200

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over de annulering van een vlucht, waardoor hij schade heeft geleden. De commissie stelt vast dat de consument een overeenkomst heeft gesloten met de luchtvaartmaatschappij, die niet is aangesloten bij de ANVR. De consument kan daardoor niet worden ontvangen in zijn klacht.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft door de consument geleden schade als gevolg van het annuleren van een vlucht door de luchtvaartmaatschappij.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Hij heeft via de ondernemer een vliegreis bij Singapore Airlines geboekt naar Vietnam. De ondernemer heeft daarbij bemiddeld. Vier dagen voor vertrek liet de ondernemer weten dat het volledige vluchtschema was geannuleerd en dat er geen alternatief was. Die informatie klopte niet, want de consument had simpelweg kunnen opstappen in Frankfurt en de reis naar Vietnam kunnen vervolgen. De vliegmaatschappij had namelijk laten weten dat alleen de eerste van de zes vluchten van Brussel naar Frankfurt kwam te vervallen.

Door toedoen van de ondernemer is de schade van de consument enorm vergroot. De ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting voorvloeiende uit de overeenkomst van opdracht.

De consument is gederfd in zijn reisgenot en heeft flink veel extra kosten moeten maken.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De luchtvaartmaatschappij heeft de vlucht van Brussel naar Frankfurt gecanceld. De ondernemer heeft contact opgenomen om de consument een alternatieve vlucht aan te bieden maar de luchtvaartmaatschappij kon dat niet realiseren.

De ondernemer heeft de consument vervolgens laten weten dat er twee opties waren: ticketdatum wijzigen of restitutie van de volledige reissom. De consument heeft daarop niet gereageerd, waarna de ondernemer zich genoodzaakt zag de boeking van de consument te annuleren en het bedrag, dat de consument voor zijn tickets heeft betaald, te restitueren. De ondernemer heeft voldaan aan de zorgplicht die van een goede opdrachtnemer kan worden verwacht overeenkomstig de algemene voorwaarden van de ondernemer.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het Reglement Geschillencommissie Reizen schrijft voor dat de commissie tot taak heeft geschillen te beslechten tussen consument/reizigers en een ondernemer aangesloten bij de ANVR voor zover deze betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door de ondernemer te leveren diensten of zaken.

Uit de overgelegde stukken maakt de commissie op dat de consument met de luchtvaartmaatschappij een vervoersovereenkomst heeft gesloten. Dat van een pakketreis sprake zou zijn geweest, is niet gebleken.
De luchtvaartmaatschappij is voor wat betreft het aangaan van een vervoersovereenkomst, niet aangesloten is bij de ANVR.

Aangezien van enige overeenkomst als bedoeld in eerder aangehaald reglement geen sprake is, kan de consument niet worden ontvangen in zijn klacht en kan zijn zaak niet verder worden behandeld door de commissie.

Op grond van het voorgaande is de consument niet-ontvankelijk in de klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument wordt in de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, mevrouw drs. G.M. Locquet, de heer mr. P.C. de Klerk, leden, op 7 december 2022.