Vinyl in stukken gesneden; consument opleveringslijst voor akkoord getekend

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59104

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 juni 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 700,–.   Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats op 24 juni 2011. Op genoemde datum is nog een aanvullende overeenkomst gesloten betreffende het opnemen van vinyl in de oude woning ten bedrage van € 150,–.   De consument heeft een bedrag van € 125,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 25 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op het laatst heb ik tegen de verhuizers gezegd dat het vinyl ook mee moest met de verhuizing. Er werd een bedrag van € 150,– overeengekomen waarbij de medewerkerkers van de ondernemer lieten weten dat het vinyl ingesneden moest worden. Ik heb toen gezegd dat zij dat moeten doen waar gelijmd was om het verder op te rollen. De medewerkers hebben het vinyl in stukken gesneden, waardoor het niet meer bruikbaar was. Het vinyl was een jaar oud. Het had me € 500,– gekost. Ik heb geen opdracht gegeven om het te snijden.   De consument verlangt dat zij niet verplicht is het aanvullende bedrag van € 150,– te betalen vanwege de schade die zij lijdt door het in stukken snijden van het vinyl door de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Mijn medewerkers hebben de opdracht van de consument gekregen om het vinyl in stukken te snijden, omdat het weggegooid moest worden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer verwijst naar de verklaring van zijn medewerkers d.d. 12 augustus 2011. De opleveringslijst is door de consument getekend voor akkoord zonder dat er over schade is gesproken door de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit niets blijkt dat de consument direct bezwaar heeft gemaakt tegen de gang van zaken betreffende het vinyl. Zij heeft de opleveringslijst voor akkoord getekend. Bovendien verklaren [de medewerkers van de ondernemer] dat zij opdracht hebben gekregen van de consument het vinyl te verwijderen en in stukken te snijden voor de afval.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen. Het aanvullende bedrag ad € 150,– is de consument aan de ondernemer verschuldigd.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het bedrag ad € 125,– wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen op 7 oktober 2011.