vlekken op beeldscherm zijn veroorzaakt door de consument; klacht ongegrond

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115758

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil ziet op vlekken op het beeldscherm van de door de consument op 29 januari 2017, voor de prijs van € 1.899,90 bij de ondernemer aangeschafte, televisie van het merk Samsung.

De consument heeft op 20 oktober 2017 schriftelijk de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft het toestel in januari 2017 gekocht, maar het steeds in de verpakking gelaten tot zij het in oktober daaropvolgend in gebruik heeft genomen. Bij het aansluiten van de televisie zag zij vlekken op het scherm. De monteur van de door de ondernemer ingeschakelde servicedienst gaven aan dat dit niet onder de garantie valt en dat de consument zich moet melden bij de ondernemer. Die stelt zich op het standpunt dat sprake is van externe schade die door de consument veroorzaakt is zodat een eventuele reparatie voor rekening van de consument komt. Het toestel heeft nog geen 80 branduren. De consument vindt het belachelijk dat een televisie met deze waarde in zo’n korte tijd niet meer naar behoren functioneert en dat de consument daar de schuld van krijgt.

De consument wil dat het toestel op kosten van de ondernemer wordt gerepareerd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft naar aanleiding van de klacht van de consument een onafhankelijk dienstverlener ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Die heeft gerapporteerd dat de oorzaak van de vlekken ligt in onheil van buitenaf en dat het opgetreden effect niet valt onder de garantie/coulance voorwaarden. De reparatiekosten bedragen € 976,21

Het is onmogelijk dat het toestel op het moment van aankoop deze schade al had, gezien de strenge kwaliteitscontrole die de fabrikant voert, welke controle het toestel met die schade nimmer zou hebben doorstaan.

De schade valt dus niet onder de garantie en de reparatiekosten dienen voor rekening van de consument te blijven. De klacht dient derhalve ongegrond te worden verklaard.

Ter zitting heeft de ondernemer toegelicht dat de door hem ingeschakelde onafhankelijk dienstverlener beoordeelt wat de kosten zijn om het euvel te verhelpen. Het middels een doekje verwijderen van vlekken geeft niet de garantie dat daarmee het euvel verholpen zal zijn. Vandaar dat de dienstverlener uitgaat van vervanging van het scherm en vandaar dat zijn kostenopgave veel hoger uitpakt dan die van de door de commissie geraadpleegde deskundige.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft de vlekken met een loep bekeken. De vlekken zitten aan de buitenkant, er is niets in het toestel dat deze vlekken kan veroorzaken. Met een vochtige tissue kon de vlek niet worden verwijderd maar wel verdund en vergroot.
Vanaf fabriek zullen dit soort vlekken nooit op een scherm zitten omdat de eindcontrole dit niet toelaat. In de doos en tijdens het transport wordt het scherm niet vervuild. Het kan niet anders dan dat deze vlekken er onder het beheer van de consument zijn opgekomen.

Herstel is mogelijk met een stofvrij doekje en een reinigingsmiddel. De kosten hiervan bedragen circa € 17,50.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Een koper heeft recht op levering van een deugdelijk product. Het product moet voldoen aan de vereisten die er redelijkerwijs aan te stellen zijn. Van een beeldscherm van een televisie mag worden verwacht dat zich hierop bij de levering geen vlekken bevinden.

Niet in discussie is dat zulke vlekken op het door de consument bij de ondernemer aangeschafte toestel wel zichtbaar zijn. Om te bepalen of de ondernemer jegens de consument is tekortgeschoten is van belang te bepalen wat de oorzaak is van de vlekken.

De commissie heeft een deskundige benoemd die van zijn bevindingen verslag heeft gedaan. De commissie neemt die bevindingen over en maakt ze tot de hare. Zij komt dan ook tot de conclusie dat de vlekken bij de levering niet op het toestel zaten, dat ze er later onder beheer van de consument op zijn gekomen en dat de ondernemer er dus niet verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

De klacht is ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit
Mr. C.H. van Breevoort-de Bruin, voorzitter,
R.A. Timmer en mr. C.A. Bontje, leden, op 28 juni 2018.