Vliegticket, reisorganisator hoeft niet altijd te informeren omtrent wijziging vertrektijd.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI01-0385

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 27 september 2000 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegarrangement voor 1 persoon naar Curaçao voor de periode van 5 oktober t/m 2 november 2000 voor de som van ƒ 1.089,– in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak:   De terugvlucht bleek een uur eerder te zijn aangevangen. Door autopech was ik te laat op het vliegveld, doch ik had de vlucht kunnen halen als het vliegtuig niet een uur eerder was vertrokken. Men had mij niet over een eerder vertrek ingelicht. Ik heb een dag voor vertrek gebeld met het kantoor van de reisorganisatie in Curaçao om de terugvlucht te bevestigen. Men deelde mij mede dat ik niet hoefde te bevestigen. Aan mij is toen niet verteld dat de vlucht een uur eerder zou zijn. De reisorganisator heeft mij een gratis ticket geboden voor een vlucht op 7 november 2000, doch daarvan kon ik geen gebruik maken omdat ik op 6 november 2000 voor een medische keuring in Nederland moest zijn. Toen is mij een vlucht geboden met Martinair vanuit San Juan op 4 november 2000. Ik moest wel 391,– Naf betalen voor de vlucht naar San Juan. Totaal heeft mij de vertraging aan extra ticket, reis- en verblijfkosten en telefoonkosten 524,– Naf — ofwel ƒ 775,– gekost.   Klager verlangt een vergoeding van ƒ 775,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak:   Klager heeft slechts een vliegticket geboekt zonder landarrangement. Bij een landarrangement informeren wij de klant over de tijden van de terugreis, omat wij ook verantwoordelijk zijn voor de transfers. Klager had zelf de vertrektijd van de vlucht dienen te verifiëren bij de luchtvaartmaatschappij of een willekeurig boekingskantoor. Dat heeft hij niet gedaan. Ook niet toen hij bij onze organisatie de stoelreservering herbevestigde. Overigens zijn de employees op de plaats van bestemming nimmer bekend met de vertrektijden zoals die in een individueel ticket vermeld staan. Zonder autopech was klager nog op tijd geweest. Nu het hier een “air only” boeking betrof hebben wij correct gehandeld jegens klager.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   Blijkens art. 11, lid 9 van de van toepassing zijnde ANVR-voorwaarden geldt voor de reiorganisator geen verplichting om de reiziger te informeren over een doorgevoerde wijzing in de vertrektijd indien uitsluitend vervoer is geboekt en/of er geen verblijfadres bekend is. In casu doen zich beide gevallen voor. Weliswaar heeft klager zelf naar het plaatselijke kantoor van de reisorganisator gebeld, doch aannemelijk is dat het personeel niet bekend hoeft te zijn met een wijziging van een vertrektijd in een individueel ticket. Bovendien staat in de boekingsbevestiging vermeld dat men vertrektijden kan controleren door het vliegveld te bellen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel, dat de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de door klager gestelde klachten en het daaruit voortvloeiende ongerief. De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 29 juni 2001.