Volgens de Algemene Voorwaarden heeft de consument geen recht op schadevergoeding als het pakket zonder verzekerservice vanuit Nederland naar Londen wordt verstuurd

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120179

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de verzending door de consument van een pakket met als inhoud een paar schoenen.

De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument

De consument heeft in hoofdzaak het volgende gesteld.

Hij heeft als particulier op 11 januari 2018 het pakket, niet met verzekerservice, verzonden vanuit Rotterdam naar een adres in Londen (Engeland). In telefonisch contact met de ondernemer bleek ongeveer twee weken na de verzending dat bezorging in Londen niet mogelijk was in verband met de registratie van een verkeerde postcode. De consument heeft toen alsnog het correcte adres aan de ondernemer meegedeeld. Toch bleek vervolgens dat het pakket teruggestuurd was naar Nederland naar een centrum van de ondernemer in Den Haag. Vandaar is het pakket na enige tijd wederom naar de geadresseerde in Londen verzonden. Daar is het echter niet aangekomen. Uiteindelijk kreeg de consument na enkele weken bericht dat het pakket vermist was.

De consument heeft schade geleden ter hoogte van Britse pond 407,–, de koopprijs van de schoenen, vermeerderd met verzendkosten van € 12,50 en gemaakte telefoonkosten. Schadevergoeding is geweigerd, omdat het pakket was verzonden zonder verzekerservice.

De consument verlangt als schadevergoeding de tegenwaarde van de inhoud van het pakket in  euro’s, € 467,– vermeerderd met de genoemde verzendkosten en telefoonkosten.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft in hoofdzaak het volgende gesteld.

Het pakket is vermist. Er kan niet worden achterhaald waar het is gebleven.

De aansprakelijkheid van de ondernemer in deze zaak is geregeld in artikel 29 Postwet en uitgewerkt in de toepasselijke Algemene Voorwaarden voor de Universele Postwet (AVP), artikel 9. Bij verzending zonder aanvullende service, ‘Aangetekend’ of ‘Verzekerservice’, bestaat geen recht op schadevergoeding. Wel heeft de ondernemer steeds aangeboden de verzendkosten van € 12,50 te vergoeden.

De klacht is ongegrond.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft gelet op de geldende voorwaarden voor het vervoer, zoals door de ondernemer is aangegeven, geen recht op schadevergoeding.

De klacht is ongegrond. Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klacht is ongegrond.

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit mr. R.Ch. Verschuur, voorzitter, mevrouw mr. M.E.A. Möhring en de heer A. Verkaik, leden, op 20 december 2018 te Den Haag.