Voorzieningen voor verblijf waren nog niet af en daardoor heeft de consument minder ontvangen dan zij redelijkerwijs mocht verwachten

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Voorziening    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68375

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een gedurende de periode 30 april 2012 tot 4 mei 2012 gehuurd [type huisje], dat niet voldeed aan de beloftes, technisch niet in orde was, terwijl het park nog niet klaar was. Het verblijf vond plaats op [naam vakantiepark].   De consument heeft op 4 mei 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In zijn brief van 6 oktober 2012 heeft de ondernemer een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van de klacht. Daartoe heeft hij aangevoerd dat pas op 23 augustus 2012 een schriftelijke klacht bij de commissie is ingediend. De termijn van twee maanden liet de consument verstrijken, daarbij verwijzend naar artikel 13 lid 3 van de Recron-voorwaarden Vakantieverblijven.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht wordt niet weerlegd, maar de aanmelding van de datum van het geschil wordt als uitgangspunt genomen voor de discussie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het geschil is al op 4 juni 2012 ingediend bij de Commissie Waterrecreatie. Het had op de weg van deze commissie gelegen de zaak te verwijzen naar de commissie Recreatie. Door verwijzing naar een andere commissie voldoet de commissie namelijk aan een grondbeginsel in de gewone rechtspraak. Aan zo`n beginsel is iedere geschillencommissie gebonden.   De consument mocht erop vertrouwen dat dit ook zou gebeuren en dat zij dus op 4 juni 2012 het geschil bij de juiste commissie aanhangig heeft gemaakt. Haar treft geen verwijt.   Uitgaande van de datum van 4 juni 2012 is de zaak ruim binnen de termijn van twee maanden ingediend, zodat de consument ontvankelijk is in haar klacht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in haar klacht ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 14 december 2012.