Vordering tot ontbinding afgewezen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Non conformiteit / Ontbinding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 196596/202028

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht twee nieuwe elektrische fietsen van de ondernemer. Beide fietsen vertonen (dezelfde) gebreken. De consument verlangt ontbinding van één van de gekochte fietsen. De ondernemer voert aan dat hij niet in verzuim verkeert, zodat ontbinding moet worden afgewezen. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft geen gebreken ontdekt. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Tweewielers (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [naam], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

De behandeling van het geschil heeft op een (digitale) zitting op 10 augustus 2023 te Utrecht plaatsgevonden.

Partijen zijn tijdig en naar behoren voor de zitting opgeroepen.

De consument is ter zitting verschenen. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ter zitting zijn standpunt nader toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 3 april 2021 tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee nieuwe fietsen van het merk [merknaam], type [fietsmodel 1] en type [model 2], tegen de door de consument te betalen prijs van € 6.700,–.

De overeenkomst is uitgevoerd.

De consument heeft de klacht op 1 november 2021 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 3 april 2021 sloten de consument en zijn echtgenote een overeenkomst met de ondernemer ten behoeve van de aankoop van twee elektrische fietsen van het merk [merknaam]. Vrijwel direct na de aankoop ontstonden gebreken aan [fietsmodel 1]. Na enige tijd fietsen, viel de trapondersteuning uit waardoor de fiets erg zwaar fietst. In eerste instantie heeft de consument mondeling geklaagd en is de fiets twee maal ter reparatie bij de ondernemer aangeboden. Tijdens de reparatie kon de fiets meerdere maanden niet worden gebruikt. Tijdens de eerste reparatie was een leenfiets beschikbaar; tijdens de tweede reparatie niet. Op 14 juli 2022 heeft de consument de ondernemer in gebreke gesteld. Hierop is door de ondernemer niet gereageerd. Wel heeft de ondernemer getracht de fiets te herstellen, maar de problemen bleven zich ook na de tweede reparatie voordoen. De consument zag zich om die reden genoodzaakt de fiets bij een andere dealer ter reparatie aan te bieden. Deze heeft de fiets zonder zelf te repareren, opgestuurd naar de fabrikant.

Ook na de reparatie door de fabrikant bleef de fiets hetzelfde euvel vertonen. De andere fiets, [fietsmodel 2], ging hetzelfde euvel vertonen.

De consument verlangt dat de overeenkomst met [fietsmodel 1] wordt ontbonden. [Fietsmodel 2] is ter reparatie aangeboden. Het is niet bekend of de problemen zich opnieuw voordoen.

De consument zijn een aantal onjuistheden opgevallen in het deskundigenrapport. De tweede foto is niet van [fietsmodel 2], maar van [fietsmodel 1]. Het licht gaat alleen bij [fietsmodel 2] bij het opladen knipperen en niet bij [fietsmodel 1]. Het display van [fietsmodel 1] is nooit vervangen. Dat is geen verklaring voor de afgelezen tellerstand. De consument vraagt zich af of de deskundige wel bekend was met fietsen van dit merk.

De consument heeft kennisgenomen van de verklaring dat de ondernemer en de fabrikant bereid zijn beide fietsen aan een grondige inspectie te onderwerpen. De consument geeft er de voorkeur aan dat [fietsmodel 1] door de fabrikant tegen een redelijke prijs wordt teruggenomen. Als dat niet mogelijk is, verlangt de consument dat tijdens de inspectie leenfietsen ter beschikking worden gesteld.

Ter zitting heeft de consument voor zover van belang nog het volgende aangevoerd.

De consument treedt namens zichzelf en zijn echtgenote in dit geschil op.

Het is onjuist dat de deskundige na zeven kilometer met de fietsen te hebben gereden dat zij in orde zijn. Het euvel treedt namelijk altijd bij een bepaalde stand; te weten tussen de 42 en 46 kilometer op. Dan stopt de trapondersteuning. Daarna krijg je de fiets niet meer aan de praat. De consument is al 2,5 jaar bezig om de fietsen in orde te krijgen.

De vrouw van de consument heeft inmiddels een nieuwe fiets gekocht. Dat is in vertrouwen verteld aan de deskundige die dat aan de ondernemer heeft gemeld. De consument heeft getracht om een second opinion te krijgen, maar dat is niet gelukt, omdat de meeste fietsenzaken dit merk fietsen niet kennen. Dat gold ook voor de deskundige. De bekabeling en de displays zijn van de fabrikant zelf. De motor wordt elders ingekocht. Het is juist dat de ondernemer een nieuwe accu heeft geplaatst en de fiets aan het adres van de consument afgeleverd.

Als men coulant was dan kreeg de consument een nieuwe fiets. Het inruilen is moeilijk, omdat men de fiets niet kent, maar wel service moet verlenen. De fiets waarop de consument rijdt, doet het nog. Er zijn nu geen problemen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument verlangt ontbinding van één van de gekochte fietsen. Ten aanzien van de andere fiets is geen verzoek ingediend.

De juiste partij bij de koopovereenkomst is de echtgenote van de consument. De ondernemer heeft er geen moeite mee als de echtgenote alsnog in dit geding als consument optreedt. Gebeurt dat niet dan is geen sprake van een overeenkomst en is de commissie niet bevoegd.

In juli 2022 is naar aanleiding van de klacht van de consument en in overleg met de importeur de accu van [fietsmodel 1] vervangen. Hierna liet de consument weten dat de klacht bleef bestaan, maar heeft de consument de fiets niet ter beschikking gesteld aan de ondernemer. De ondernemer kreeg het vermoeden dat de klacht was verdwenen.

Op 17 november 2022 ontving de ondernemer een ingebrekestelling met betrekking tot beide fietsen. Dit was de eerste keer dat de ondernemer kennis kreeg van een klacht met betrekking tot [fietsmodel 2]. De ondernemer verzocht om beide fietsen aan hem ter beschikking te stellen, maar daartoe is de consument niet overgegaan.

Het enige bewijs dat de consument levert van het niet goed functioneren van [fietsmodel 1] is het overleggen van werkbonnen van de importeur. De klacht zelf is niet geconstateerd. Ook is niet duidelijk of sprake is van een oud probleem dan wel van een nieuwe klacht. Van verzuim is geen sprake en ontbreekt een grond tot ontbinding. Mocht de commissie ontbinding wel uitspreken dan is een gebruiksvergoeding op zijn plaats.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport het volgende vastgesteld.

De consument was bij het onderzoek aanwezig ja/ nee

De ondernemer was bij het onderzoek aanwezig ja/ nee

Soort Voertuig: Fietsen

Dit rapport betreft:

Door ons zijn beide door de consument aangeboden fietsen beoordeeld.

 • Fiets I

Merk/Type: [merknaam] [model 1]

Framenummer: [nummer]

Afgelezen kilometerstand: 1.668 kilometer (afgelezen)

Bouwjaar: 2021

Aandrijving: Elektrisch

Kleur: Blauw

Toestand: Goed

 

 • Fiets II

Merk/Type: [merknaam] [fietsmodel 2]

Framenummer: [nummer]

Afgelezen kilometerstand: 7.257 kilometer (afgelezen)

Bouwjaar: 2021

Aandrijving: Elektrisch

Kleur: Grijs

Toestand: Goed

Nadere beschrijving van het voertuig

 • Fiets I ([merknaam] [fietsmodel 1])

Fiets I, van mevrouw, betreft een elektrisch ondersteunde stadsfiets voorzien van een [merknaam] middenmotor en de accu onder de bagagedrager gepositioneerd afgemonteerd met een [merknaam] rem/-en naafschakelsysteem. Afbeelding betreffende fiets, zie foto 1

 • Fiets II ([merknaam] [fietsmodel 2])

Fiets II, van meneer, betreft eveneens een elektrisch ondersteunde stadsfiets voorzien van een [merknaam] middenmotor en de accu onder de bagagedrager gepositioneerd, afgemonteerd met een [merknaam] rem/-en derailleur schakelsysteem. Afbeelding betreffende fiets, zie foto 2.

Korte omschrijving van de klacht(en)

 • Fiets I

Uit navraag bij de consument werd duidelijk dat de trapondersteuning tijdens het fietsen plotseling uitvalt, en is dan vervolgens niet meer te activeren. Ondanks meerdere herstelpogingen blijft het fenomeen zich, aldus de consument, herhalen. Bij het opladen van de accu van de fiets gaat soms het licht knipperen.

 • Fiets II

Ook bij fiets II, fiets van meneer, zou de trapondersteuning soms spontaan uitvallen en gaat tijdens het opladen van de accu ook op sommige momenten het licht knipperen.

Vaktechnisch oordeel
Onderzoek fiets I ([merknaam] [fietsmodel 1], van mevrouw)
Wij zijn aangevangen met het uitlezen van de elektronica van de fiets, zie foto 3. Er blijken geen actuele storingen aanwezig wel blijken er in het verleden storingen geregistreerd, te weten:

 1. Koppelsensorspanning te hoog, geregistreerd bij een tellerstand van 10,94 kilometer;
 2. Accuspanning te hoog, geregistreerd bij een tellerstand van 785,04 kilometer;
 3. Koppelsensor spanning te laag, geregistreerd bij een tellerstand van 965,37 kilometer;
 4. Communicatie batterij, geregistreerd bij een tellerstand van 3.307,62 kilometer.

De gezondheidstoestand van de accu, S(tate) O(f) H(ealth), is aldus de diagnoseapparatuur “uitstekend”. Er worden geen data geregistreerd wanneer de betreffende storingen zijn opgetreden, enkel tellerstanden. Opvallend is dat de storing omtrent communicatie met de batterij is geregistreerd bij een tellerstand van 3.307,62 kilometer, de fiets heeft namelijk een totale tellerstand van 1.668 kilometer. Zowel de ondernemer als de fabrikant hadden geen verklaring voor deze registratie, mogelijke oorzaak is een wissel van het display van de fiets.

Visueel constateerden wij geen afwijkingen en/of beschadigingen aan de betreffende fiets. Door ons is speciale aandacht geschonken aan de zichtbare kabels, de stekkerverbindingen, de verbindingen bij de accu en de elektromotor.

Na controle van de elektronica evenals een algehele inspectie hebben wij de fiets aan een proefrit onderworpen. Er is in totaal een proefrit gemaakt van 7 kilometer. Gedurende de proefrit functioneerde de fiets naar behoren.

Onderzoek fiets II ([merknaam] [fietsmodel 2], van meneer)
Ook hier zijn wij aangevangen met het uitlezen van de elektronica van de fiets, zie foto 4. Er blijken geen actuele storingen aanwezig wel blijken er in het verleden storingen geregistreerd, te weten:

 1. Geen batterijcapaciteit, geregistreerd bij een tellerstand van 0,02 kilometer;
 2. Lage batterijcapaciteit, geregistreerd bij een tellerstand van 0,02 kilometer;
 3. Accuspanning te laag, geregistreerd bij een tellerstand van 0,02 kilometer;
 4. Koppelsensorspanning te hoog, geregistreerd bij een tellerstand van 12,99 kilometer;
 5. Cel oververhit, geregistreerd bij een tellerstand van 6.518,14 kilometer;
 6. Lichte storing voorlicht, geregistreerd bij een tellerstand van 6.586,33 kilometer.

Ook hier constateerden wij, voor zover middels een visuele inspectie mogelijk, geen afwijkingen en/of beschadigingen aan de betreffende fiets. Door ons is speciale aandacht geschonken aan de zichtbare kabels, de stekkerverbindingen, de verbindingen bij de accu en de elektromotor.

Na controle van de elektronica evenals een algehele inspectie hebben wij de fiets aan een proefrit onderworpen. Er is in totaal een proefrit gemaakt van 7 kilometer. Gedurende de proefrit functioneerde de fiets naar behoren. Wij hebben de proefrit op de fietsen gezamenlijk met de consument (meneer) verricht en tijdens de proefrit van fiets gewisseld.

Herstel
In het huidige stadium zijn er door ons geen afwijkingen en/of defecten vastgesteld en is herstel derhalve niet ter sprake. De ondernemer en de fabrikant ([merknaam]) zijn beide, gelet op de aanhoudende klachten van de consument, bereid de fietsen nogmaals aan een grondige inspectie te onderwerpen.

Toelichting
Naar onze mening zijn alle relevante zaken benoemd in de rapportage.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over de kwaliteit van de door hem (en zijn echtgenote) bij de ondernemer gekochte elektrische fietsten van het merk [merknaam].

De ondernemer voert gemotiveerd verweer.

Alvorens de commissie een geschil in behandeling kan nemen, dient te worden vastgesteld dat de consument in zijn klacht kan worden ontvangen en/of dat de commissie bevoegd is om het geschil te behandelen.

De ondernemer beroept zich erop dat de consument niet de koper is, maar dat dit zijn echtgenote is, maar dat hij er geen bezwaar tegen heeft als de procedure op naam van de echtgenote wordt voortgezet. De consument heeft desgevraagd aangegeven dat hij in deze zaak zowel voor zichzelf als zijn echtgenote optreedt hetgeen door de ondernemer, die niet ter zitting is verschenen, niet is weersproken. De commissie gaat dan ook van de juistheid van die mededeling uit en ziet aldus geen reden om de echtgenote als klager/consument als formele partij in dit geschil aan te merken. De commissie is dan ook van oordeel dat de consument in zijn klacht kan worden ontvangen en zij bevoegd is dit geschil inhoudelijk te behandelen.

De ondernemer heeft niet gereageerd op het deskundigenrapport. De consument heeft wel enige kritische kanttekeningen bij de inhoud van het rapport en de persoon van de deskundige gemaakt.

De commissie gaat daaraan voorbij, nu de consument zijn beweringen niet heeft gestaafd met een geobjectiveerde technische onderbouwing, maar zich beperkt tot een enkele stelling en met de mededeling dat hij wel een second opinion wilde aanvragen, maar daarin niet is geslaagd.

Aldus is het deskundigenbericht niet dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist van de zijde van de consument, zodat de commissie van de juistheid van diens bevindingen uitgaan.

De consument stelt weliswaar de objectiviteit van de deskundige aan de orde, maar laat het bij de stelling dat de deskundige een aan hem gedane vertrouwelijke mededeling van de consument zou hebben doorgespeeld aan de ondernemer. Wat daarvan ook zij, niet is gebleken dat het tussen het technisch oordeel van de deskundige en die vermeende mededeling enig verband bestaat.

De consument erkent dat de door hem gebruikte fiets op dit moment naar behoren functioneert.

Op grond van het bovenstaande is de conclusie dat de consument het bestaan van de door hem gestelde gebreken niet aannemelijk heeft gemaakt, van verzuim aan de zijde van de ondernemer geen sprake is en van een rechtsgrond voor een – gedeeltelijke – ontbinding van de koopovereenkomst geen sprake is.

De klacht van de consument is dan ook ongegrond.

De commissie overweegt voorts ten overvloede dat het de consument vanzelfsprekend vrij staat om het aanbod van de ondernemer voor een nader onderzoek van de fietsen te accepteren en daarover nadere afspraken met de ondernemer te maken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. P.B. Vos en P.G. Nieuwenhuijse, leden, op 10 augustus 2023.