Witgouden ring voldoet niet aan overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 142709/157098

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De commissie heeft eerder een tussenadvies uitgesproken. Op basis daarvan heeft de commissie onderzoek laten uitvoeren door een deskundige. De deskundige heeft schriftelijk het volgende gerapporteerd. De deskundige stelt vast dat de klacht is ontstaan door het gebruik van 18 karaat goud in plaats van 14 karaat goud. De commissie is dan ook van oordeel dat de ring niet overeenstemt met de overeenkomst. De commissie ontbindt de overeenkomst. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen om dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Thuiswinkel (hierna: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft deskundige [DESKUNDIGE] (hierna: de deskundige) aangewezen, die schriftelijk bericht heeft uitgebracht.

Na behandeling ter zitting heeft de commissie een op 29 juni 2022 gedateerd tussenadvies uitgebracht, waarvan de inhoud als hier ingevoegd moet worden beschouwd.

De commissie heeft onderzoek laten doen door de deskundige, die schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

Partijen zijn niet opnieuw voor een zitting opgeroepen vanwege hun instemming dat uitspraak op de stukken wordt gedaan.

Deskundigenrapport
De deskundige heeft in het rapport in hoofdlijn het volgende geschreven.

Opgegeven klachtomschrijving: 10-04-2021 witgouden ring 8718329698601 gekocht bij [DE ONDERNEMER]. Na zeven weken verkleurd. In deze prijsklasse, na validatie met het juridisch loket, mogen goede gelegeerde sieraden aangenomen worden zonder snelle reparatie. [DE ONDERNEMER] stelt alleen betaalde reparatie voor omdat ik schuld zou hebben. Ondanks de bewijslast van [DE ONDERNEMER] (binnen zes maanden is melding gemaakt), is geen bewijs geleverd. Ik heb daarop de koop ontbonden. [DE ONDERNEMER] weigert aankoopbedrag terug te storten. Ik vraag de commissie om dit af te dwingen.

Geef uw vaktechnisch oordeel over de klacht(en)
Het betreft een witgouden rijring met drie briljant geslepen diamanten van elk 0,05 ct. Op de huidige website omschreven: Witgouden ring, 0,15 ct diamant, Hearts & Arrows € 1.198,–

Omschrijving klacht
Verkleuren van de ring door slijtage van de Rhodium laag.
De deskundige heeft vooronderzoek gedaan bij de ondernemer. De ring is in eigen atelier vervaardigd. De ring is opgestuurd naar de waarborg in Joure. Het zetwerk is in eigen atelier uitgevoerd. Afspraak gemaakt dat deskundige enkele vragen schriftelijk mag indienen die zij dan door zou sturen naar de directie.

Vragen
1. Geeft de ondernemer toestemming om het onderzoek bij de klant uit te voeren?
2. Voor het onderzoek is het wellicht noodzakelijk om aan de binnenkant van de ring het Rhodium gedeeltelijk te verwijderen. Hierdoor kan ik beter de kleur van de gebruikte legering vaststellen. Graag hiervoor toestemming.
3. Is het mogelijk dat het atelier inzicht geeft in de gebruikte legering voor het gieten van de ring? Met name gaat het hierbij dan om de samenstelling van de gebruikte legering. Goud en bijzet.

Antwoorden
• Uit de ring mag geen stukje worden uitgehaald; de legering is geheim en voldoet aan de Nederlandse normen. De ring is op goudgehalte getest en heeft een Nederlands keurmerk.
• De samenstelling van de ring is bekend (zie geleverde certificaat)
• Wij hebben geen bezwaar dat de heer [DESKUNDIGE] de ring fysiek wil zien teneinde de technische staat van de ring te bezien.

Reactie van de deskundige
Elke gieterij gebruikt zijn eigen samenstelling (geheim). Een Nederlandse norm bestaat volgens de deskundige niet, behalve het gebruik van nikkel in de legering. Nikkel is vanwege het veroorzaken van huidirritatie verboden tot een bepaalde waarde van afgifte aan de huid. Het certificaat geeft geen inzicht in de samenstelling van de legering. Het Nederlands keurmerk zegt alleen iets over de hoeveelheid goud in verhouding tot de andere gebruikte metalen. Het onderzoek mag bij de klant door deskundige worden uitgevoerd.

De deskundige heeft op zaterdag 8 oktober 2022 het onderzoek bij de klant uitgevoerd. De ring kwam uit de originele verpakking en was sinds de laatste servicebeurt niet meer gedragen. Allereerst worden de maten die opgegeven zijn op de website van de ondernemer nagemeten. Vier millimeter breed aan de kop blijkt 3,6 millimeter te zijn. 1,9 millimeter aan de onderkant is in werkelijkheid 1,6 millimeter. De oorzaak hiervan is dat de opgegeven maten van het moedermodel (origineel) kunnen zijn. Bij het gietproces (verloren was methode) is er sprake van krimp van ongeveer 5%. Andere mogelijke oorzaak is het op maat maken van de ring bij verkoop (maat 50). Ook kan het zijn dat bij de laatste (gratis) opknapbeurt is geschuurd en gepolijst. Dit kan ook materiaal wegnemen.
De ring is aan de binnenkant voorzien van het verantwoordelijkheidsteken van de ondernemer met diamantvorm in een rechthoekig kader. Daarnaast de gratis gravure RS met een hartje. Het gehalteteken is 750 met tulp in achthoekig kader. (Waarborg Joure)

De ring is op verzoek van beide partijen niet door de deskundige beschadigd. De rhodium laag is dus niet plaatselijk verwijderd.

Op de website van de ondernemer heeft de deskundige na veel zoekwerk op 11 oktober 2022 iets gevonden over witgoud. Bepaalde zaken hierin zijn niet correct beschreven. Bij ‘Tips om je gouden sieraden te verzorgen’ heeft de deskundige kunnen lezen dat witgoud niet bestaat en een mengsel is van: “Witgoud is een mengsel tussen goud en een ander materiaal, in de meeste gevallen zilver en palladium”. Bij het geelgoud worden dus witte metalen bij gemengd om het geelgoud wit te maken.

Oorzaak van de klacht bij deze ring
Uit het onderzoek blijkt dat deze ring is vervaardigd van 18 karaat goud (750dz). Dat wil zeggen dat er maar voor een kwart gebruik is gemaakt van witte metalen. Als er gebruik gemaakt wordt van 14 karaat goud is de bijmenging (bijzet) van witte metalen in een betere verhouding om het geelgoud wit te maken. (585 geelgoud met 415 bijzet).

Bij slijtage van de rhodium laag valt het kleurverschil dan minder op. De deskundige vraagt zich af waarom er voor dit product gekozen is voor 18 karaat in plaats van 14 karaat. 14 karaat witgoud heeft een zo goed als witte kleur en hoeft meestal niet gerhodineerd te worden. De deskundige stelt vast dat de klacht is ontstaan door het gebruik van 18 karaat goud. De klacht zal zich dus blijven herhalen en wordt niet opgelost door het steeds weer opnieuw aanbrengen van een laagje rhodium.

De omvang van de klacht(en)
Opvallend

Is herstel of reparatie technisch mogelijk?
Nee. Witgoud 750 dz is niet goed wit te krijgen. Rhodium laag blijft slijten. Klacht zal steeds terugkomen.

De verdere beoordeling van het geschil
De commissie overweegt als volgt.

Onder verwijzing naar het tussenadvies roept de commissie kort in herinnering dat de ondernemer op 10 april 2021 een witgouden ring aan de consument heeft verkocht tegen een betaalde koopprijs van € 774,40. De consument vordert (acceptatie van de) ontbinding van de koop en legt daaraan in de kern ten grondslag dat de ondernemer een ring heeft afgeleverd die niet aan de overeenkomst beantwoordt. Alvorens te beslissen over dit partijgeschil heeft de commissie deskundige voorlichting willen verkrijgen en daartoe eerst een deskundigenonderzoek willen (doen) instellen. Omdat de deskundige dat gewenste onderzoek blijkens zijn bericht (nog) niet had uitgevoerd, heeft de commissie bij het tussenadvies bepaald dat het (alsnog) zal plaatsvinden.

De consument ziet in de kern de klacht bevestigd in het deskundigenrapport en zegt dat hij niet zonder meer hoefde te verwachten dat de kleur van de witgouden ring al zeer snel wijzigt.

De ondernemer geeft in hoofdlijn aan verbaasd te zijn door de gerapporteerde bevindingen van de deskundige en zegt dat de ring op de gebruikelijke wijze is afgewerkt, maar dat rhodium slijt door gebruik of andere aan de drager toe te rekenen omstandigheden.

De commissie gaat bij gebreke van concrete aanwijzingen die aan de kundigheid van de deskundige doen twijfelen, uit van de door de deskundige gerapporteerde bevindingen en conclusies. Op basis daarvan is de commissie overtuigd dat de witgouden ring niet goed in overeenstemming is met de overeenkomst. Nu de afwijking zich al binnen twee maanden heeft geopenbaard, moet op de voet van artikel 18 lid 2 BW worden vermoed dat de ring bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, tenzij de aard van de zaak of van de afwijking zich daartegen verzet of de ondernemer het tegendeel aantoont, dus feiten aannemelijk maakt waaruit volgt dat de afwijking bij de aflevering (nog) niet bestond. In dit verband stelt de ondernemer met name dat sprake is geweest van verkeerd gebruik of andere aan de consument toe te rekenen omstandigheden, maar de stukken bieden daarvoor niet (voldoende) steun en ook het deskundigenrapport geeft daarvoor geen aanknopingspunten.

Bij gebreke van kosteloos herstel of vervanging zal de commissie verklaren dat de overeenkomst is ontbonden. Alles bij elkaar oordeelt de commissie dat ter beëindiging van dit geschil ook redelijk en billijk.

De commissie concludeert dat de klacht gegrond is. Zoals haar Reglement voorschrijft, zal de commissie bepalen dat de ondernemer (ook) het door de consument betaalde klachtengeld moet vergoeden en behandelingskosten moet betalen. Wat partijen verder nog aanvoeren, bevat geen feiten die de commissie anders kunnen doen beslissen. De commissie beslist als volgt.

Beslissing
De commissie verklaart dat de overeenkomst van 10 april 2022 is ontbonden. Dit betekent hier dat de ondernemer de witgouden ring binnen een maand na de verzenddatum van dit advies zonder kosten voor de consument moet terugnemen tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van een bedrag van € 774,40. De commissie bepaalt dat de ondernemer bij latere (terug)betaling ook de wettelijke rente over € 774,40 moet betalen vanaf de datum waarop de consument de ring heeft terugbezorgd tot de dag van volledige betaling.

De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument ook € 52,50 voor betaald klachtengeld moet vergoeden.

De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd is.

De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mrs. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, C.A. Bontje en S.L.R. van Nuijs, leden, op 10 november 2022.