Zonnescherm voldoet aan eisen (inval/open hoek).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Zonwering    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 71471

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht een zonnescherm te leveren en te monteren. Na montage heeft de consument enkele klachten geuit.   Standpunt van de consument   Aangezien de consument ter zitting niet is verschenen, wordt zijn standpunt weergegeven aan de hand van de beschikbare stukken.   De consument vindt dat te veel zon aan een zijde naar binnen schijnt. Hij vordert dat in plaats van 2.20 meter doek 2.50 meter doek wordt aangebracht en het scherm meer naar achteren en naar rechts wordt geplaatst. Verder acht hij het doek te smal namelijk 384 cm terwijl 400 cm is besteld en vermeldt hij dat bij het oude scherm zich geen zon inval voordeed.   Standpunt van de ondernemer   Aangezien de ondernemer ter zitting niet is verschenen, wordt zijn standpunt weergegeven aan de hand van de beschikbare stukken.   De ondernemer stelt zich op het standpunt dat het zonnescherm deugdelijk is en goed geplaatst conform opdracht. Omdat het een knikarm scherm betreft is er aan de zijkanten een kier waardoor zonlicht naar binnen kan komen. Volgens de ondernemer is het nieuwe door hem geplaatste scherm exact hetzelfde (afmeting, doorloophoogte en uitval) als het door hem vervangen scherm en is het ook op dezelfde plaats gemonteerd. Voorts heeft het scherm een uitval van 250 cm terwijl het oude scherm een uitval van 200 cm had: de consument zou derhalve minder schaduw moeten hebben.   Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige, heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige oordeelt dat het nieuwe scherm op dezelfde plaats onder het balkon is gemonteerd nu dit te herleiden is aan de hand van de oude bevestigingsgaten. De deskundige vermeldt dat bij het oude driebuizensysteem het doek een aantal centimeters lager kan zijn aangebracht ten opzichte van het nieuwe scherm waardoor de hoek in het verleden inderdaad wat kleiner kan zijn geweest. De deskundige vermeldt dat volgens de consument hij in de oude situatie geen last had van de open hoek. De deskundige betwijfelt dit. Voorts vermeldt de deskundige dat de huidige doekbreedte correct is en circa 385 cm is aangevende dat de standaard benodigde inkortmaat is gehandhaafd. De deskundige vermeldt dat volgens de consument het bij de onderburen anders zou zijn en deze geen last hadden van een open hoek. Volgens de deskundige is het inderdaad mogelijk dat daar de hoek wat kleiner is waarvan de reden is gelegen in het feit dat de steunberen op de lagere balkons anders zijn geplaatst waardoor de betonplaat verder oversteekt. Gevolg daarvan is dat er bij de onderburen een kleinere hoek kan zijn ontstaan. Tot slot vermeldt de deskundige dat het zonnescherm correct is gemonteerd en de uitvalhoek goed is ingesteld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het deskundigenrapport blijkt dat de leverancier conform hetgeen de consument heeft besteld op deugdelijke wijze een zonnescherm heeft geleverd en gemonteerd. Uit het rapport blijkt ook dat de door de consument gewraakte “open hoek” zich altijd zal voordoen en deze ook aanwezig was, zij het mogelijk wat kleiner, bij het door de ondernemer vervangen scherm. Er zal, anders gezegd, zich altijd wel enige inval voordoen waarvoor, zoals de deskundige ook concludeert geen oplossing is.   De commissie oordeelt dat de ondernemer geen verwijt valt te maken althans uit de stukken niet valt af te leiden dat hem een verwijt te maken valt en zal de klacht derhalve ongegrond verklaren.   Beslissing   De commissie acht de klacht van de consument ongegrond.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering 7 februari 2013.