Zonnescherm wel juist gemonteerd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 71720

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 juni 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en monteren van een zonnescherm tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 897,– + 200,– aan bijkomende kosten.
De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks juni/juli 2009.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het zonnescherm hangt steeds scheef (2011 en 2012 geconstateerd) en dat komt omdat er door de ondernemer geen verlengde kapsteunen zijn gemonteerd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het zonnescherm was tijdens storm (2012) uitgeklapt. Wij hebben aangeboden te repareren tegen een vergoeding van € 383,–. Het is vervelend dat tijdens een storm het scherm uitstaat en daardoor beschadigd raakt maar onze oplossing is niet onredelijk.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Klacht is dat de consument tweemaal heeft aangegeven dat het scherm scheef hangt en voorzien zou moeten worden van verlengde kapsteunen (doken). Scherm is wel opnieuw gesteld door de ondernemer maar volgens de consument zou de monteur van de ondernemer hebben aangegeven dat verlengde kapsteunen zouden moeten worden toegepast.

Totale kosten voor vervangen steunen voor verlengde kapsteunen is € 380,– (€ 80,– materiaal en € 300,– arbeid). Klant wil nu alleen maar € 80,– materiaal betalen en niet de montage uren. Ondernemer gaat hiermee niet akkoord.

In het dossier wordt nog melding gemaakt van stormschade door ondernemer maar hiervan weet consument niets meer in ons gesprek. Het is ook onduidelijk daar twee klachten zijn van 2011 en stormschade zou zijn 2012.

Op de eerste plaats de technische toestand van het scherm bekeken. Scherm is in principe juist ge-monteerd (met standaard kapsteunen) alleen kun je zien dat één montagebout anders is dan de andere drie. Dit zal gebeurd zijn na de eerste twee klachten en zo te zien is er nu gekozen één gat te voorzien van een speciale keilbout met schroefdraad waarop een moer is geschroefd. Schroefdraad steekt wat ver uit en zou toen misschien even afgekort moeten zijn. Maar technisch geen bezwaar.

Wel hangt de voorlijst iets uit het lood maar dat is een kwestie van afstellen van de armen en is de ondernemer niet aan te rekenen.

Scherm even blootgesteld aan behoorlijke beweging en geconstateerd dat de kapsteunen voldoende strak zijn gemonteerd en de beweging van de armen wordt netjes opgevangen in de stelbouten bij de kapsteunen. Dit laten zien aan de consument en die gaf nu aan dat haar grootste angst is dat het scherm naar beneden komt als ze er met de kinderen onder zit.

Daarna gekeken naar de eventuele noodzakelijkheid voor verlengde kapsteunen echter in mijn opinie zou dat niet nodig zijn. Het scherm heeft een relatief kleine uitval en is ook niet heel groot. Daarnaast is de montageplaats solide genoeg. Zitten alle schroeven netjes in de volle steen en zijn de bouten zwaar genoeg.

Verlengde kapsteunen kunnen ook een verkeerd signaal afgeven doordat de consument denkt het scherm ook bij zware wind uit te kunnen laten. Terwijl geen enkel scherm bedoeld is toe te passen bij zware wind. Vandaar zou een WZA altijd beter zijn. Bij een uitbouw waarbij we op de bovenste steenlaag zouden monteren zijn verlengde kapsteunen ook een pre echter hier zit het scherm ruim genoeg onder de bovenste steenlaag.

Het scherm functioneert prima en er is geen gevaar dat het scherm bij juist gebruik van de gevel komt. Verlengde kapsteunen zijn zeker niet noodzakelijk dus waarom zo uitvoeren.

Mijn voorstel zou zijn dat de consument gewoon het scherm lekker gebruikt en dat er verder geen verlengde kapsteunen worden toegepast. Nogmaals wel belangrijk dat de ondernemer duidelijk aan consument uitgelegd dat zonneschermen bij veel wind gewoon moeten worden binnen gehaald.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare. Gelet op de inhoud van het deskundige bericht kan de commissie tot geen andere conclusie komen dan dat niet onjuist door de ondernemer is gemonteerd en het onheil – kennelijk – te wijten is geweest aan weersomstandigheden waarmee de ondernemer redelijkerwijze geen rekening bij montage hoeft te houden (storm bij uitgeklapt scherm).

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 19 februari 2013.