Werkbezoek minister voor Rechtsbescherming

Afgelopen week was het weer ouderwets druk in het pand van De Geschillencommissie. De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, bracht ons namelijk een bezoek en ging in gesprek met onze directeur Jacqueline Berkelaar, en Olof King, directeur Belangenbehartiging bij de Consumentenbond. Frank Oostdam, directeur bij de ANVR, was door ziekte helaas niet aanwezig.

Tijdens het gesprek aan tafel, werd er uitgebreid stilgestaan bij ons unieke, toekomstbestendige, tripartite stelsel waaraan onze organisatie haar bestaansrecht ontleent en waardoor wij de rechtzoekenden in Nederland laagdrempelige klacht- en geschilbehandeling kunnen bieden, met aandacht voor de menselijke maat.

Op LinkedIn schijft Jacqueline Berkelaar het volgende over het bezoek:
“Ik ben zeer erkentelijk voor het bezoek van onze minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind en daarmee erkenning voor de rol die De Geschillencommissie inneemt in het Nederlandse rechtsbestel.
Aan tafel spraken we over het al meer dan 50 jaar ontlasten van de rechtspraak en onze samenwerking met brancheorganisaties, consumenten-/cliëntenorganisaties en de Rijksoverheid voor het bieden van laagdrempelige toegang tot het recht. De minister woonde als vanzelfsprekend ook een zitting bij van onze Geschillencommissie Energie. Daarna liepen we rond in onze organisatie en sprak hij met diverse collega’s over hoe wij werken en ook wat mijn collega’s iedere dag drijft om voor onze organisatie ‘in te tekenen’. Franc Weerwind heeft gevoeld en ervaren hoe klachten en geschillen dagelijks snel, onafhankelijk, goed en goedkoop worden opgelost.”

Bekijk hier de sfeerimpressie van het bezoek van de minister.