Wat betekent een bedrag in depot storten?

Als u een klacht heeft ingediend, en u heeft de rekening van de aanbieder waar uw klacht over gaat nog niet (helemaal) betaald, vragen wij u dit openstaande bedrag aan De Geschillencommissie over te maken. De commissie bewaart dit bedrag tot na de uitspraak. Dit is een depotstorting. Bij de uitspraak bepaalt de commissie hoe het in depot gestorte bedrag verdeeld wordt.

Het deel van de rekening waarover u geen klacht heeft moet u wel aan de aanbieder betalen.

Garantie

De depotstorting is een garantie voor de aanbieder dat u de uitspraak na zult komen. Voor u is er ook een garantie. De aanbieder is bij ons aangesloten en heeft afgesproken zich aan het bindend advies van de commissie te houden. Als de commissie beslist dat de aanbieder u een vergoeding moet geven, dan krijgt u dit ook (nakomingsgarantie).

Betaal op tijd

Als u het openstaande bedrag niet of niet op tijd betaalt, sluiten wij het dossier. Heropening van het dossier is dan niet meer mogelijk. 

Uitzonderlijke situaties

Er zijn mogelijk uitzonderingsgevallen, waarbij u het openstaande bedrag niet in depot hoeft te storten. Welke dat zijn leest u hier terug:

Heeft u een betalingsregeling met de aanbieder?
Heeft u een betalingsregeling getroffen met de aanbieder of uitstel van betaling gekregen, voeg de bewijzen hiervan dan toe aan uw zaak. U kunt deze uploaden via uw online zaak. Dan hoeft u het bedrag niet in depot te storten.

Wilt u een betalingsregeling treffen over een depot (depotontheffing)?
Kunt u het openstaande bedrag niet aan ons overmaken? Dan kunt u een verzoek tot depotontheffing doen.

We vragen de aanbieder of hij het eens is met uw verzoek. Wij kunnen uw geschil alleen behandelen als de aanbieder het goed vindt dat u het openstaande bedrag niet naar ons overmaakt. Als de aanbieder dit niet goed vindt, dan krijgt u van ons een bericht over de verdere gang van zaken.

Zie ook