Wat betekent in depot storten voor een aanbieder?

Als de klant/cliënt de factuur waar de klacht over gaat, nog niet (helemaal) betaald heeft, vragen we de klant/cliënt dit openstaande bedrag aan De Geschillencommissie over te maken. De Commissie bewaart dit bedrag tot na de uitspraak. Dit is een depotstorting. 

Bij de uitspraak bepaalt de Commissie hoe het in depot gestorte bedrag verdeeld wordt. 

Het deel van de rekening waarover de klant/cliënt geen klacht heeft moet de klant/cliënt wel aan de aanbieder betalen.

Garantie

De depotstorting is een garantie dat de uitspraak ook nageleefd zal worden. Voor u is er door het depot de garantie dat de factuur betaald wordt als de Commissie u gelijk geeft. U geeft de klant/cliënt een garantie doordat u bij ons bent aangesloten en heeft afgesproken u aan het bindend advies van de Commissie te houden (nakomingsgarantie).

Geen depot

Als de klant/cliënt het openstaande bedrag niet of niet op tijd betaalt, sluiten wij het dossier. Heropening van het dossier is dan niet meer mogelijk. 

Uitzonderingen

Er zijn mogelijk uitzonderingsgevallen, waarbij de klant/cliënt  het openstaande bedrag niet in depot hoeft te storten. Welke dat zijn leest u hier terug:

Heeft de klant/cliënt een betalingsregeling?
Heeft de klant/cliënt een betalingsregeling met u getroffen of uitstel van betaling gekregen, dan hoeft deze het bedrag niet in depot te storten. De klant/cliënt moet hiervan de bewijzen toevoegen aan uw dossier. U kunt deze uploaden via uw online account.

Depotontheffing
De klant/cliënt kan ook een verzoek tot depotontheffing doen als hij/zij het openstaande bedrag niet aan De Geschillencommissie kan overmaken. Wij vragen u dan of u het eens bent met uw verzoek. Wij kunnen de klacht  alleen behandelen als u het goed vindt dat de klant/cliënt het openstaande bedrag niet in depot stort.

Bij de Commissies Energie en Water kunnen we het verzoek tot depotontheffing ook aan de Commissie voorleggen. De Commissie neemt dan een besluit of we de klacht kunnen behandelen zonder dat de klant/cliënt het bedrag (of een deel van het bedrag) van de openstaande rekening bij ons in depot heeft stort.

De klant/cliënt moet hiervoor een ontheffingsverzoek aan het dossier toevoegen. Wij bekijken of het verzoek aan de Commissie voorgelegd moet worden oftewel of er een depotbeslissing gedaan moet worden door de Commissie op een besloten zitting. Partijen worden hiervoor niet uitgenodigd.Wij brengen u op de hoogte van deze beslissing.