Wat doet een deskundige?

Voor de behandeling van de klacht is het nodig dat een deskundige de klacht verder onderzoekt. Een deskundige heeft technische expertise. Hij bekijkt de situatie ter plekke bekijkt met een neutrale blik. De deskundige is eigenlijk de oren en ogen van de Commissie.

De deskundige bekijkt bijvoorbeeld of iets goed is opgemeten, hoe de aanbieder iets gemaakt heeft, onder welke omstandigheden iets gemaakt of gelegd is, of de factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden diensten reëel is, hoe het kleurverschil er in het echt uit ziet.

Contact
De deskundige probeert snel contact met u op te nemen voor een onderzoek. Wij vragen uw medewerking om een afspraak op korte termijn in te plannen. Des te eerder kunnen we weer verder met de procedure.

Beide partijen kunnen bij het onderzoek aanwezig zijn, om vragen van de deskundige ter plekke te beantwoorden.

Bevestiging
Wij bevestigen de afspraak aan u met de datum, het tijdstip en de locatie.

Geen extra kosten
Voor het inschakelen van de deskundige hoeft u niets extra te betalen.

Technisch rapport
De deskundige onderzoekt de klacht en beoordeelt waar mogelijk het product waar de klacht om gaat. De deskundige maakt daarna een technisch rapport. Wij bekijken het rapport op juistheid, begrijpelijkheid en volledigheid. Als dat in orde is voegen we het toe aan de digitale zaak en brengen u hiervan op de hoogte. Daarna hebben beide partijen twee weken om op het rapport te reageren.

Schikking door deskundige
Als de deskundige tijdens het onderzoek denkt dat er nog een mogelijkheid bestaat om de klacht onderling op te lossen, kan hij beide partijen ter plekke daarin begeleiden. Dit kan alleen als de deskundige daarvoor speciaal is opgeleid tot bemiddelingsdeskundige. De deskundige kan dit laten zien met een legitimatie in de vorm van een pasje.

Als de partijen samen tot een oplossing komen dan zet de deskundige ter plekke de gemaakte afspraken in een formulier. Hij legt de afspraken tevens vast over de afspraken over de vergoeding van het klachtengeld en de verrekening van het eventueel in depot gestorte bedrag. Beide partijen ondertekenen dit formulier en krijgen daarvan een kopie. Wij voegen dit formulier aan uw zaak toe en handelen uw zaak af volgens de gemaakte afspraken en stoppen de procedure.

Hou bij de gemaakte afspraken rekening met de vergoeding van het klachtengeld. De klant/cliënt krijgt dit niet terug bij een schikking. Maak hier onderling dus goede afspraken over bij de schikking. De bemiddelingsdeskundige zal u daar ook op wijzen.