Er staat een fout in de uitspraak, wat nu?

Als er een ‘onmiddellijk kenbare fout’ in de uitspraak staat, kunnen we dit veranderen. U moet dit schriftelijk aan ons doorgeven binnen veertien dagen nadat u de uitspraak ontving.

Wij kunnen alleen een schrijffout, rekenfout, of een andere kennelijke fout veranderen. Een kennelijk fout is een fout waarbij uit de (context van de) uitspraak meteen blijkt dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld omdat er bedragen verkeerd zijn opgeteld. Of de commissie gaf de consument gelijk, maar besliste dat de consument het betaalde klachtengeld moet vergoeden aan de ondernemer (terwijl in het reglement staat dat de ondernemer dit aan de consument moet vergoeden). De voorzitter van de commissie kan deze kennelijke fouten herstellen.