Gelden er termijnen voor het indienen van een klacht?

Ja, er gelden in beginsel termijnen voor het indienen van een klacht.  U kunt deze in het reglement van de commissie vinden.

In de regel doen ondernemers echter geen beroep op termijnoverschrijding. Gebeurt dit wel, dan kan de commissie beoordelen of de houding van de ondernemer redelijk is. U doet er dus verstandig aan om het geschil bij termijnoverschrijding toch in te dienen.