Hoe gaat het er aan toe op een zitting?

Op een zitting wordt zowel de klager als de verweerder door de commissie gehoord. Beiden krijgen de gelegenheid om hun standpunt aan de commissie voor te leggen. De commissie kan vervolgens nog vragen stellen. Een zitting duurt ongeveer 30 minuten.