Hoe werkt De Geschillencommissie?

U, als particuliere consument, heeft een klacht over een product of dienst. U probeert eerst met de ondernemer de klacht op te lossen. Als u er samen niet uitkomt, en de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie, kunt u een klacht indienen. Ook als de ondernemer geen reactie geeft, is het mogelijk om een klacht in te dienen.

De Geschillencommissie ontvangt graag alle informatie die u heeft. Dit vragen we ook aan de ondernemer. Indien nodig schakelt De Geschillencommissie een deskundige in. Als De Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. Na de zitting doet de commissie een uitspraak. De uitspraak van De Geschillencommissie geldt voor beide partijen. De uitspraak moet altijd worden nagekomen.