Hoe wordt een nieuwe geschillencommissie opgericht?

Voordat er een nieuwe geschillencommissie opgericht wordt, zal in de regel eerst overleg plaatsvinden bij de Sociaal-Economische Raad (SER) over de algemene voorwaarden voor consumenten. In alle gevallen is de Consumentenbond hierbij betrokken. Daarnaast kan ook aan organisaties als ANWB of Vereniging Eigen Huis om advies gevraagd worden.

Met algemene voorwaarden worden de zogenoemde kleine lettertjes bedoeld, die gelden wanneer u een product of dienst koopt. Als alle partijen het eens zijn, worden dit tweezijdige algemene voorwaarden genoemd. De laatste versie van de tweezijdige voorwaarden vindt u op de website van SER.