Is een geschillencommissie wel onafhankelijk en onpartijdig?

De geschillencommissies vinden onafhankelijkheid en onpartijdigheid heel belangrijk.

Iedere klacht wordt onpartijdig behandeld door een onafhankelijke en deskundige commissie. Als het nodig is, schakelt De Geschillencommissie een deskundige in. Deze deskundige bekijkt het onderwerp van de klacht en stelt een (technisch) rapport op voor de commissie. Zo’n commissie bestaat uit drie leden:

  • Een onafhankelijke voorzitter aangezocht door de Stichting. Deze voorzitter heeft ervaring met rechtspraak.
  • Een commissielid voorgedragen door de brancheorganisatie.
  • Een commissielid voorgedragen door een consumentenorganisatie.

De leden van de commissie hebben een eigen mening over het probleem en praten daarover met elkaar. Samen komen zij tot een uitspraak.

Mocht u goede redenen hebben te twijfelen aan de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van een voorzitter of commissielid. Dan kunt u vragen of deze persoon vervangen wordt. Dit heet ‘wraken’. Lees hier hoe u een commissielid kunt wraken.