Kan De Geschillencommissie mij juridisch advies geven over de klacht?

 

De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Daarom kunnen wij u geen juridisch advies geven. De taak van De Geschillencommissie is het oplossen van klachten en geschillen door het doen van uitspraken in geschillen tussen consumenten en ondernemers of tussen ondernemers onderling. De Commissie doet uitspraak nadat beide partijen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (en mondeling) hun standpunt uiteen te zetten. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling van het geschil, de zitting, mag de Commissie geen vragen beantwoorden of advies geven.

Vraagt u zich af of u in uw recht staat? Of wilt u weten wat u het beste kunt doen? Neem dan contact op met:
•  Het Juridisch Loket via 0800-8020 of www.juridischloket.nl
•  De ACM ConsuWijzer via 088-070 70 70 of www.consuwijzer.nl

Bent u lid van een vakbond of een consumentenorganisatie (Consumentenbond, ANWB, Vereniging Eigen Huis)? Of heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u hen advies vragen over het oplossen van uw klacht.